Vítejte na stránkách Městské správy sociálních služeb v Boskovicích

"Domov je místo, kde Vám rozumějí."


Obyvatelky DPS "Penzion" a Domova pro seniory pletou obvazy pro Indii a Afriku

Městská správa sociálních služeb Boskovice uspořádala ve středu 22. dubna 2015 besedu o pletení obvazů klientkami DPS Penzion a Domova pro seniory, které pak pomáhají v Indii a Africe lidem postiženým malomocenstvím. Besedou byla představena celá tato charitativní akce.

Besedu zahájil pan Holík z Mladkova, který zajišťuje distribuci materiálu pro jednotlivé pletařky na mnoha místech Moravy a svoz hotových obvazů do humanitárního občanského sdružení Omega plus v Kyjově. Toto sdružení pomáhá potřebným již třináct let. V jeho projektu ručně pletených obvazů pro leprosálie v Africe a Indii je zapojeno na 800 dobrovolných pletařek z celé republiky. Předseda sdružení, pan Ing. Vladimír Výleta, který byl druhým hostem této besedy, předvedl bohatou prezentaci fotografií ze své návštěvy Indie, kde české obvazy pomáhají nemocným. Zajímavé bylo také jeho vyprávění o tamních životních podmínkách, které přirovnal ke středověku.

Obyvatelky DPS „Penzion“ se podílejí na pletení obvazů bezmála 10 let. V současné době vyrábí obvazy asi 10 žen a jeden obvaz trvá v průměru 12 hodin. Za rok obyvatelky upletou asi 200 kusů obvazů. Nejstarší „pletařce“ je 94 let. Všem našim pletařkám, které se na této charitativní akci podílejí, patří velký dík.

Dobrovolníci na pletení obvazů se mohou přidat k našim obyvatelkám DPS „Penzion“ a Domova pro seniory a pomoci tak dobré a užitečné věci. Zájemci se mohou obrátit na sociální pracovnici v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“, Mánesova 47, Boskovice, která zprostředkuje materiál i návod na pletení obvazů.


 O Městské správě sociálních služeb v Boskovicích

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMěstská správa sociálních služeb je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Boskovice, které se nachází na střední Moravě, asi 40 km severně od Brna. Městská správa sociálních služeb v Boskovicích byla založena 1. 7. 1991 delimitací OÚSS Blansko a zajišťuje soc. služby v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem a pečovatelskou službu. Poskytujeme pobytové soc. služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., zákona o soc. službách, v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. a obecně závaznými předpisy.

Pro shlédnutí virtuální prohlídky klikněte ZDE

Zařízení MSSS Boskovice

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Základní údaje

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice
  • IČ: 00380504
  • E-mail: msss@boskovice.cz