Vítejte na stránkách Městské správy sociálních služeb Boskovice

"Domov je místo, kde Vám rozumějí."


Aktuální opatření k návštěvám klientů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem najdete ZDE

Úřední hodiny sociálních pracovnic Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem od pondělí 15. června 2020 najdete ZDE


Poděkování

Zaměstnanci i klienti Městské správy sociálních služeb Boskovice touto cestou děkují všem firmám, spolkům, studentům dobrovolníkům, restauracím a dalším dobrým lidem, kteří nás podpořili svou pomocí nebo finančními či věcnými dary.

Naše velké poděkování náleží všem, kteří nám v době nejpotřebnější rychle dodali roušky a poskytli potřebné dezinfekční a ochranné prostředky.  Zvláštní poděkování náleží také panu Burgrovi za finanční příspěvek z vánoční sbírky „Polévka pro chudé i bohaté“ v Boskovicích, který byl použit na nákup dezinfekčních gelů pro obyvatele Domů s pečovatelskou službou a klienty pečovatelské služby. Děkujeme také všem dárcům z řad rodinných příslušníků našich klientů, členům Rady Města Boskovice za osobní finanční dary a stejně tak všem ostatním, kteří nás v této náročné době jakýmkoliv způsobem podpořili.

Ani v době nouzového stavu se život u nás v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem nezastavil. Klienti chodili na krásně rozkvetlou zahradu, trénovali paměť nebo cvičili s aktivizačními pracovnicemi. Stejně tak terénní pečovatelská služba probíhala podle potřeb klientů v jejich domácnostech bez jakýchkoliv provozních omezení.

Děkujeme, že na nás myslíte, pomáháte, vyjadřujete nám sounáležitost a moc si toho vážíme.


Seniorská obálka nebo také I. C. E. Karta

MSSS Boskovice, p.o. ve spolupráci s Městem Boskovice distribuuje v měsíci květnu klientům Pečovatelské služby tzv. „Seniorskou obálku neboli I. C. E. kartu“.

Seniorská obálka (I.C.E. karta), v doslovném znění „In Case of Emergency“ (přeloženo „v mimořádném případě nebo v případě nouze“) je určena seniorům nebo osobám se zdravotním postižením, kteří žijí ve svém domácím prostředí osamoceně. Seniorská obálka má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Jedná se o osvětovou kampaň, která napomůže k rychlé orientaci při příjezdu záchranných složek, které zde naleznou nejdůležitější informace týkající se zdravotního stavu seniora nebo osoby se zdravotním postižením. Tím se usnadní řešení krizové situace a zefektivní poskytovaná pomoc. Současně záchranné složky mohou kontaktovat osobu blízkou a zjistit si další informace nebo naopak informace předat.

Obálku klient vyplňuje v klidu společně se svými blízkými nebo pracovníkem pečovatelské služby a poté ve vyhrocené situaci mají záchranné složky ty nedůležitější informace ihned k dispozici.

Seniorská obálka je projekt, který zajistí bezpečnější prostředí zejména našim seniorům.
Děkujeme rodinným příslušníkům za spolupráci při vyplnění seniorské obálky.

Ostatní zájemci mohou senior obálku získat zdarma na distribučním kontaktním místě Senior Point Boskovice, budova MěÚ - Masarykovo nám. 4/2 (každou středu od 9:00 do 15:00 hod., tel. 516 488 787), popřípadě u pí M. Veselé - odbor ŠKOL (po - pá od 7:00 do 14:00 hod., tel. 516 488 672), dále na odboru sociálních věcí.Krátký film o MSSS Boskovice

O Městské správě sociálních služeb v Boskovicích

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMěstská správa sociálních služeb Boskovice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Boskovice, které se nachází na střední Moravě, asi 40 km severně od Brna. Městská správa sociálních služeb v Boskovicích byla založena 1. 7. 1991 delimitací OÚSS Blansko a zajišťuje soc. služby v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem a pečovatelskou službu. Poskytujeme pobytové soc. služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., zákona o soc. službách, v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. a obecně závaznými předpisy.

Pro shlédnutí virtuální prohlídky klikněte ZDE

Zařízení MSSS Boskovice

 Základní údaje

  • Městská správa sociálních služeb Boskovice, příspěvková organizace
  • Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice
  • Telefony: v rubrice Kontakty
  • IČ: 00380504
  • E-mail: msss@boskovice.cz
  • Web: www.msssboskovice.cz
  • ID datové schránky:  8rtvcde

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU

Informace o zdravotním stavu našich klientů podává oprávněným osobám ošetřující lékařka MUDr. Hana Dvořáčková v těchto časech:

Oddělení Přízemí:            Pondělí     6.15 hod. – 6.45 hod.

Oddělení Poschodí:          Úterý         8.45 hod. – 9. 30 hod.

Všechna oddělení:            Středa       8.45 hod. – 9. 30 hod.

Oddělení DZR:                   Čtvrtek     6.15 hod. – 6.45 hod.

Oddělení Podkroví:         Pátek        6.15 hod. – 6.45 hod.

V akutních případech se prosím o zprostředkování kontaktu obraťte na vedoucí úseku přímé obslužné péče nebo vedoucí příslušného oddělení - dále viz kontakty