Author Archives: admin

V pondělí 12. srpna se v jídelně Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem konala velká vlastivědná zkouška. Aktivizační pracovnice připravily pro klienty kvíz s názvem: "Jak dobře znáte Českou republiku?" Nebyla to zkouška jako taková, ale spíš prázdninová turistika u stolu a připomenutí si toho, která místa kdo navštívil a jak krásnou zemi máme.

K létu patří výlety a tak i klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem vyrazili 18. července v doprovodu aktivizačních pracovnic na nedalekou Macochu.  Výletu přálo pěkné teplé počasí a bylo proto potřeba i malé osvěžení.  Někteří si pochutnali na zmrzlině, někteří na pivečku a nazpět se všichni vraceli příjemně omámeni prázdninovou atmosférou s písničkou na rtu:  „Sláva, nazdar výletu nezmokli jsme, už jsme tu….“

Již potřetí zavítal mezi klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem pan Václav Ston z Moravské Třebové se svou rozsáhlou sbírkou svatých obrázků. Bylo tomu ve středu 17. července a klienti se měli opět na co dívat. Pan Ston je také skvělý vypravěč a pyšní se nejednou historkou, takže hodina s ním uteče jako voda. Klienti se mohou na pana Stona opět těšit v adventním čase, kdy nám slíbil další návštěvu.

Ve čtvrtek 11. července 2019 se konalo v jídelně Domova pro seniory tradiční narozeninové posezení, které pro klienty organizují dobrovolnice sdružené pod Unií katolických žen. Tento křesťanský spolek s celostátní působností má ve svém poslání mimo jiné také podporu duchovního života ve farnosti, charitativní akce a činnosti zaměřené na pomoc potřebným ve svém okolí.  Již dvanáct roků dochází dobrovolnice pod vedením paní Marušky Kosatíkové do našeho zařízení pomáhat při zajištění duchovních potřeb klientů a bohoslužeb sloužených každé pondělí v kapli domova. Jejich další dobročinnou aktivitou jsou narozeninová posezení, při kterých chodí tradičně každý druhý čtvrtek v měsíci přát obyvatelům domova s kytičkou, vlídným slovem a pěknou písničkou.

Při letošním červencovém narozeninovém posezení se ale tentokrát nepřálo jen klientům domova. Popřát paní Marušce Kosatíkové u příležitosti  významného životního jubilea a poděkovat za dlouholetou dobrovolnickou práci přišla také ředitelka domova Marie Sáňková. Jubilantka k tomu s úsměvem dodává, že klienti jsou pro ni taková druhá rodina a chodí za nimi moc ráda. Srdečný přístup, zájem o lidi a dobrou náladu šíří kolem sebe paní Kosatíková  při každém setkání. Není se proto čemu divit, že setkávání s katolickými ženami jsou u klientů domova velmi oblíbená. Všichni jubilantce paní Marii Kosatíkové při této příležitosti  přejeme, ať se její milá tvář má stále důvod usmívat, těší se nadále dobrému zdraví a její vitalita jí vydrží co nejdéle.

V průběhu letních měsíců, když je venku pěkné počasí, si klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem mohou v rámci pohybových aktivit na zahradě zacvičit. Pro klienty je to příjemná změna, protože komu by neprospěl a neudělal dobře pohyb na čerstvém vzduchu pod rozkvetlou pergolou.