Author Archives: admin

Keramická srdce si vyzkoušeli vytvořit klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem ve čtvrtek 11. října. Vyrobená srdíčka ještě musí projít pecí a pak už poslouží jako dárkové pozornosti. Klienti budou s keramikou pracovat i nadále a s pomocí aktivizačních pracovnic tak připraví vánoční dárky pro všechny, kdo za nimi v průběhu roku docházeli zpestřit jim jejich volný čas.

Ve středu 10. října odpoledne se tento rok naposled sešli klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem společně s personálem na zahradě domova při posledním grilování. Počasí akci přálo a všichni si to moc užili. Aktivizační pracovnice připravily krátký program se scénkami, při kterém se hrálo, zpívalo a také byly vyhlášeny výsledky Kuželkoligy 2018. Oceněni byli nakonec všichni, kteří si v letních měsících šli s chutí zahrát a nasbírali bodíky pro své oddělení.

Studenti SPgŠ Boskovice si připravili na úterý 9. října výtvarné činnosti zaměřené na práci s podzimními přírodninami. Klientky Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem pracovaly s kaštany, s šípky, s barevnými listy, s keramickou hlínou a vytvářely milé podzimní dekorace, kterými si pak mohly ozdobit svůj pokoj.

Letošní rok nám dopřál hojnost ovoce a dokonce i na naší zahradě byly stromy bohatě obsypány, proto jsme se na přání klientů v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem v září pustili do pečení, tentokrát švestkových koláčů. Upečené koláče úžasně voněly a všichni si pochutnali a chválili vybraný recept. Pečení nám opravdu jde.