Author Archives: admin

V úterý 21. ledna proběhla v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem beseda s Mgr. Dagmar Hamalovou o umělci Otakaru Kubínovi. V prezentaci poutavým způsobem představila a přiblížila život i dílo tohoto známého malíře. Beseda pro klienty navazovala na výstavu u příležitosti padesátiletého výročí Kubínova úmrtí, která se během podzimu minulého roku konala v Muzeu regionu Boskovicka. To ve spolupráci s řadou galerií a soukromými sběrateli shromáždilo bezmála stovku obrazů boskovického rodáka, který převážnou část svého života strávil ve Francii, přesto si však uchoval vnitřní vazby na Boskovice jako své rodiště a působiště.

Ve středu 15. ledna zorganizovaly aktivizační pracovnice pro klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Novoroční trojboj. Zapojili se také studenti SPgŠ Boskovice, kteří klienty naváželi na jednotlivá stanoviště. Soutěžilo se v těchto disciplínách: stolní kuželky, šipky a chytání rybiček. Nálada byla výborná a na klientech bylo vidět, že si akci užívají. Došlo také na vyhlášení výsledků, předání diplomů a malé ceny pro radost.

V úterý 7. ledna proběhlo v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem tříkrálové koledování. Skvěle se toho ujali studenti SPgŠ Boskovice a uzavřeli touto tradicí, která klienty vždy potěší, končící dobu vánoční.

Vyvrcholením vánočních svátků v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem Městské správy sociálních služeb Boskovice byla novoroční mše svatá, kterou v pondělí 6. ledna, o svátku Tří králů, nebo-li slavnosti Zjevení Páně, odsloužil Páter Alois Sedlák. Sváteční slovo připomnělo všem poselství nejvýznamnějších křesťanských svátků a dodalo klid, požehnání a duševní sílu pro nastávající rok.

Závěrem vlídným slovem pozdravili a povzbudili obyvatele i zaměstnance zařízení hosté, kterými byli senátorka Ing. Jaromíra Vítková a starosta města Ing. Jaroslav Dohnálek. Poděkování za podporu křesťanského života a dobrovolnické činnosti Unie katolických žen v zařízení přijala Mgr. Dagmar Hamalová. Poděkování za dlouhodobé zajišťování duchovních potřeb klientů náleží rovněž jáhnovi Ing. Mgr. Stanislavu Janků. Všem zúčastněným děkujeme za toto krásné sváteční společenství, které jsme mohli prožít.

Krásné vánoční chvíle prožili klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. V měsíci prosinci je program vždy velice pestrý, aby citlivý vánoční čas přinesl co nejvíce pozitivních podnětů. Je to měsíc nabitý na různá setkání a veselí, protože všichni se chtějí ještě pozdravit, zpříjemnit si sváteční chvíle a hlavně si popřát krásné svátky a šťastný nový rok.

Je tomu tak také v našem zařízení. Klienty přišly pozdravit a pobavit studenti SPgŠ Boskovice, děti z mateřských škol, sbor evangelíků, speciální program si připravili také dobrovolníci pan Mgr. Pavelka, paní Daniela Meluzínová a Unie katolických žen. Nechyběly ani vánoční besídky a oslava Silvestra, kde si krásné svátky a šťastný nový rok popřáli společně zaměstnanci a klienti domova.

Děkujeme všem, kteří přispěli k vánoční pohodě v našem zařízení, včetně zahradnictví Ing. Romana Koupého, který nám každoročně posílá nádherné vánoční hvězdy.

 

Již třetím rokem je Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem v Boskovicích zapojen do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, který pomocí databáze vánočních přání pomáhá potěšit osamocené seniory. Přináší radost, dojetí a dobrý pocit, že kolem nás je spousta empatických lidí, kteří mají srdce na pravém místě.

Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili, investovali svůj čas, kterého před vánoci není nazbyt a neváhali přijet třeba i z velké dálky, aby dárečky osobně našim seniorům předali.