Author Archives: admin

V období od sedmého do jedenáctého října probíhala v Městské správě sociálních služeb Boskovice v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem ukázka poskytovaných služeb v rámci celorepublikové akce Týden sociálních služeb. Součásti tohoto týdne byly i aktivity, které mohou klienti běžně a pravidelně využívat:

7. října - kondiční cvičení a trénování paměti

8. října – Den otevřených dveří
Na den otevřených dveří, byla připravena expozice na téma Středověk, která měla ještě připomenout proběhlé Hry seniorů v tomto duchu, mohli si ji prohlédnout jak návštěvníci, tak klienti.

8. a 9. října - podzimní dílny se studenty SPgŠ Boskovice

10. října - Poslední grilování
Pro nepřízeň počasí se poslední letošní grilování muselo přesunout do jídelny zařízení, ale na atmosféře to nic neubralo. Klobásky pěkně voněly, i když byly z trouby, pivečko chutnalo a zábava rozhodně nevázla. Postaralo se o ni již osvědčené duo Slunečnice se svým repertoárem převážně českých písniček. Byly také vyhlášeny výsledky Kuželkoligy 2019 a rozdány ceny. První místo si vyházelo oddělení Přízemí, ale s prázdnou neodcházel nikdo.

11. října - Stromy jak je neznáme
V pátek 11. října si mohli klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním poslechnout zajímavé povídáni o stromech a rostlinách v podání Ing. Martiny Lukešové. Dozvěděli se třeba, jaký strom odpovídá jejich znamení a jaké kvality jim dává do života, také něco málo o bylinkách a ještě spoustu dalších pro ně neobvyklých informací.

Součástí Týdne sociálních služeb byl i den otevřených dveří v obou Domech s pečovatelskou službou, které má ve své správě Městská správa sociálních služeb Boskovice. Zájemci si mohli rovněž prohlédnout a poradit se v oblasti využívání různých kompenzačních pomůcek z místní půjčovny.

V úterý 1. října žil Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem MSSS Boskovice středověkou atmosférou. Probíhal zde již čtrnáctý ročník her seniorů, kterých se zúčastnilo sedm družstev. Tři domácí a čtyři hostující družstva z okolních  domovů pro seniory v Blansku, Černé Hoře, Letovicích a Předklášteří.  Hry byly připraveny ve středověkém stylu a tomu odpovídala i výzdoba a soutěžní stanoviště. Senioři si mohli vyzkoušet disciplíny připomínající středověká řemesla nebo dovednosti a věřte, že všechny úplně jednoduché nebyly. Třeba namíchat barvy s alchymistou, složit písemnou zkoušku u mistra písaře nebo pomoci pradleně pověsit zatoulané ponožky, dalo některým pěknou práci. Byla to ale především pohodová atmosféra a zábava, kterou si všichni v průběhu her užili.

K programu a dobré zábavě také přispěli studenti Střední pedagogické školy v roli kejklířů a děti ze Základní a Praktické školy Boskovice svým hudebním vystoupením o středověkých řemeslech. Vyvrcholením her bylo slavnostní vyhlášení výsledků, ceny vítězům přišel předat starosta města Boskovice Ing. Jaroslav Dohnálek.  A kdo vlastně vyhrál? První cena putovala do Domova pro seniory v Blansku, druhé místo obhájilo domácí družstvo z oddělení Přízemí a třetí místo získal Domov pro seniory v Předklášteří. Všem zúčastněným seniorům a zařízením děkujeme za účast, zvláštní poděkování patří všem, kteří se na přípravě a organizaci her podíleli a také Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR za finanční podporu akce.