Author Archives: admin

Ve dnech 18. a 19. listopadu si užili klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem medové dny. Pekly se medové perníčky a vařila se staročeská medovina. Med se nejen ochutnával, ale byl vyzdvižen jako životabudič, který lze použít nejen do čaje a na chleba, ale i k přípravě lahodné medoviny nebo jako výborný kosmetický prostředek. Zmínka přišla také na ostatní včelí produkty jako je propolis, vosk, či mateří kašička. Někteří klienti také zavzpomínali na to, jak sami včely chovali. S celou akcí nám pomohli studenti SPgŠ Boskovice.

Nový mezigenerační projekt se rozběhl v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem ve čtvrtek 7. listopadu tohoto roku. Tento projekt nese název Mezi námi – mezigeneračně, je celorepublikový a podporuje setkávání lidí všech generací. Podporuje vzájemnou úctu, poznávání nového a spolupráci. V našem zařízení bude spočívat v pravidelném interaktivním setkávání dětí z Dětské skupiny působící v Boskovicích v ulici U Templu a studentů SPgŠ Boskovice. Děti a senioři se budou setkávat jednou měsíčně ke společnému tvoření a hraní. První setkaní mělo velký úspěch a byla přítomná radost všech zúčastněných. Součástí prvního setkání byli i studenti SPgŠ Boskovice, kteří plnili v domově povinnou měsíční praxi v rámci studia, což se velice osvědčilo. Všichni si to moc užili.

Ve středu 30. října si klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem rozsvítili podzimní den vlastnoručně vydlabanými dýněmi a pomalu se tak rozloučili s pestrobarevným podzimem, protože na okno začíná pomalu, ale jistě ťukat pochmurný listopad.

V období od sedmého do jedenáctého října probíhala v Městské správě sociálních služeb Boskovice v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem ukázka poskytovaných služeb v rámci celorepublikové akce Týden sociálních služeb. Součásti tohoto týdne byly i aktivity, které mohou klienti běžně a pravidelně využívat:

7. října - kondiční cvičení a trénování paměti

8. října – Den otevřených dveří
Na den otevřených dveří, byla připravena expozice na téma Středověk, která měla ještě připomenout proběhlé Hry seniorů v tomto duchu, mohli si ji prohlédnout jak návštěvníci, tak klienti.

8. a 9. října - podzimní dílny se studenty SPgŠ Boskovice

10. října - Poslední grilování
Pro nepřízeň počasí se poslední letošní grilování muselo přesunout do jídelny zařízení, ale na atmosféře to nic neubralo. Klobásky pěkně voněly, i když byly z trouby, pivečko chutnalo a zábava rozhodně nevázla. Postaralo se o ni již osvědčené duo Slunečnice se svým repertoárem převážně českých písniček. Byly také vyhlášeny výsledky Kuželkoligy 2019 a rozdány ceny. První místo si vyházelo oddělení Přízemí, ale s prázdnou neodcházel nikdo.

11. října - Stromy jak je neznáme
V pátek 11. října si mohli klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním poslechnout zajímavé povídáni o stromech a rostlinách v podání Ing. Martiny Lukešové. Dozvěděli se třeba, jaký strom odpovídá jejich znamení a jaké kvality jim dává do života, také něco málo o bylinkách a ještě spoustu dalších pro ně neobvyklých informací.

Součástí Týdne sociálních služeb byl i den otevřených dveří v obou Domech s pečovatelskou službou, které má ve své správě Městská správa sociálních služeb Boskovice. Zájemci si mohli rovněž prohlédnout a poradit se v oblasti využívání různých kompenzačních pomůcek z místní půjčovny.

V úterý 1. října žil Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem MSSS Boskovice středověkou atmosférou. Probíhal zde již čtrnáctý ročník her seniorů, kterých se zúčastnilo sedm družstev. Tři domácí a čtyři hostující družstva z okolních  domovů pro seniory v Blansku, Černé Hoře, Letovicích a Předklášteří.  Hry byly připraveny ve středověkém stylu a tomu odpovídala i výzdoba a soutěžní stanoviště. Senioři si mohli vyzkoušet disciplíny připomínající středověká řemesla nebo dovednosti a věřte, že všechny úplně jednoduché nebyly. Třeba namíchat barvy s alchymistou, složit písemnou zkoušku u mistra písaře nebo pomoci pradleně pověsit zatoulané ponožky, dalo některým pěknou práci. Byla to ale především pohodová atmosféra a zábava, kterou si všichni v průběhu her užili.

K programu a dobré zábavě také přispěli studenti Střední pedagogické školy v roli kejklířů a děti ze Základní a Praktické školy Boskovice svým hudebním vystoupením o středověkých řemeslech. Vyvrcholením her bylo slavnostní vyhlášení výsledků, ceny vítězům přišel předat starosta města Boskovice Ing. Jaroslav Dohnálek.  A kdo vlastně vyhrál? První cena putovala do Domova pro seniory v Blansku, druhé místo obhájilo domácí družstvo z oddělení Přízemí a třetí místo získal Domov pro seniory v Předklášteří. Všem zúčastněným seniorům a zařízením děkujeme za účast, zvláštní poděkování patří všem, kteří se na přípravě a organizaci her podíleli a také Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR za finanční podporu akce.