Z akcí 2014

V úterý odpoledne dne 30. 12. 2014 se klienti společně s personálem setkali, aby si společně udělali malou rekapitulaci končícího roku a zároveň tak i zavzpomínali na události, které se tento rok staly.

Po tomto ohlédnutí následovalo malé silvestrovské veselí, kde si klienti společně s paní Danielou Meluzínovou zacvičili a zarecitovali. Konal se také silvestrovský kvíz, pouštěly se zábavné scénky z televizních pořadů, zazněly i známé písničky a všichni společně jsme si také zazpívali.

Pro klienty bylo zajištěno bohaté občerstvení, které pro ně připravil personál zařízení. Na závěr nechyběl ani tradiční symbolický přípitek s přáním jenom toho nejlepšího do nového roku.

Děkujeme paní Daniele Meluzínové za krásný program a také všem zaměstnancům, kteří se na tomto silvestrovském veselí podíleli.

Adventní čas byl pro každého z nás trochu jiný, každému z nás se advent a vánoční svátky pojí se spoustou vzpomínek a zvyků, které se v různých rodinách a hlavně jiné době prožívají malinko odlišně.

Naší snahou je v tomto období propojit svět dávných tradic a skromných, tichých vánoc s novodobým charakterem nynějších blikajících, reklam plných, bohatých, vánočních svátků a vyvolat ten sváteční pocit klidu a radosti ve vzájemném spoluprožívání.

Snad se nám to díky pestrému programu, který byl pro naše klienty na adventní čas připraven, alespoň trochu podařilo. Za to patří velké poděkování všem, kdo se na něm podíleli. A kdo to byl? Vánočním vystoupením nás přišli potěšit: pěvecký sbor DPS Mánesova, manželé Procházkovi, děti pod vedením svých učitelek ze všech boskovských MŠ, ZŠ, PrŠ ul. Štefánikova, studenti pedagogické a zdravotní školy, Mgr. Aleš Pavelka, sdružení Evangelíků a sdružení KLAS.

O vánoční atmosféru se také starali všichni zaměstnanci, kteří s klienty pekli vánoční cukroví, včetně vánoček, zdobili zařízení, zpívali koledy a na každém oddělení připravili sváteční posezení.

Posuďte sami jak nám bylo dobře…

Radost do očí našich klientů nadělil letos jako každý rok Mikuláš. O tuhle krásnou atmosféru se postarali studenti SPgŠ pod vedením paní profesorky Strbačkové.

Mikuláš prošel spolu s andílky a čerty celým zařízením. Navštívili klienty na pokojích a obdarovali je balíčkem sladkostí. Nebyla to ten den jediná nadílka. V  tento den téměř celé Čechy pokryla ledovka a napadl první sníh. I když tato nadílka způsobila na některých místech značné problémy, nám alespoň trochu připomněla  předvánoční atmosféru, ke které prostě sníh a led dříve neodmyslitelně patřil, ale v posledních letech se nám ta pravá, bíla zima jaksi vyhýbá.

Listopadové dny byly letos neobvykle teplé. Teploty se držely často i nad deset stupňů. Bylo hodně pod mrakem a sluníčko ani sněhová vločka nás nezašimraly po tváři, aby rozveselily někdy přicházející podzimní chmury. A tak nezbývalo, než najít způsob jak je rozehnat. Proto byl téměř na každý den připravený program.

Dlabaly se dýně, to nám šlo náramně, promítaly se filmy, cvičilo se, hrálo se Člověče nezlob se a hlavně se často zpívalo. Opět nás přišel se svým pásmem povídání a písniček potěšit pěvecký sbor z Domu s pečovatelskou službou "Penzion", vydařené bylo i odpoledne s kytarou, na kterou hrál a zpíval s Vámi náš zaměstnanec Honza Vlček.

Příjemně jsme se pobavili s žáky ZŠ Boskovice Štefánikova, kteří mezi nás přišli v rámci projektu „72 hodin“, jehož cílem je, aby dobrovolníci z řad mládeže smysluplně vyplnili čas sobě i ostatním. Měli pro nás nachystané zábavné scénky, kvizy, hry a hlavolamy a to vše proložené písničkami za doprovodu hudebních nástrojů. Spokojenost a zapálení pro dobrou věc bylo vidět na obou stranách.

S Cestománií jsme navštívili Antarktidu a pan profesor Pavelka nám tentokrát vyprávěl o historii České televize.

Poslední listopadový týden patřil již přípravám na advent. Se studenty SPgŠ jsme za zvuku koled vyráběli adventní věnce a jedno odpoledne nám zkušená aranžérka paní Mája předvedla, jak lze nádherně vyrobit vánoční dekorace. Po domově i všude kolem se zvolna rozlévá vánoční atmosféra, vznikají překrásně nazdobené koutky, rozsvěcují se svíčky, a co nevidět ucítíme i vůni vánočního cukroví. Ať je tedy letošní adventní čas časem spokojených dní, milých slov, setkání a my ať se dočkáme zastavení a můžeme vnímat ten dar tohoto kouzelného období.