Z akcí 2014

V domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem v MSSS se konalo 27. 6. 2014 netradiční klání.

Odvážné soutěžící z řad našich klientek bojovaly o titul Miss staré koleno. Dámy ve věku od pětašedesáti do devadesáti let předstoupily před porotu složenou nejen ze zástupců města Boskovice Ing. Jaroslava Dohnálka a JUDr. Davida Škvařila, vedení MSSS, ale i z řad známých celebrit. Podpořit netradiční miss přijela herečka Regina Rázlová a režisér Tomáš Magnusek.

Dámy vypadaly nádherně, žádné kýče, ale dokonale sladěné outfity, decentní líčení. O make up a oblečení se postarala autorka projektu vizážistka Jana Hrutková, která spolupracuje se sdružením Mladí duchem.

Soutěž byla rozdělena do několika částí. V první se soutěžící představili připravenými recitačními programy. Překvapením byla i šestá finalistka, která se sice soutěže přímo neúčastnila, ale připravila si pro publikum recitaci od spisovatele Goetheho, kterou celou odrecitovala v němčině.

V druhé  části  volby  soutěžící  potrápili  své  mozkové  buňky.  Místo  prázdných frází o nastolení světového míru a nakrmení všech sirotků na světě řešily finalistky otázky, které se týkaly filmů pro pamětníky. Kdo hrál prince Miroslava v pyšné princezně, jaké role znáte od Vlasty Buriana? Pro dámy odpovědi nebyly žádný problém.

Dámy však nadchly porotu i publikum nejen zmíněnou image, ale i hromadným vystoupením své vlastní tvorby, básní Rok u nás.

Paní Regina Rázlová, doplňovaná panem režisérem Tomášem Magnuskem pobavili publikum i porotu historkami ze společného natáčení či vzpomínkami na herecké kolegy.

No a nakonec fanfáry, obálky se jmény vítězek, květiny a dárky. Třetí místo patří paní Marii Špačkové (86 let), druhé místo paní Julii Vaňkové (81let). První místo si odnáší paní Věra Zeithammelová (90 let). Vítězka byla nesmírně dojatá a skromně prohlásila, „ Je to ten nejhezčí dárek, jaký jsem mohla k devadesátce dostat.“.

Odměněny byly však všechny finalistky. Všechny dámy se staly vítězkami, a to bez rozdílu. Miss staré koleno není jen soutěž, ale akce, která má hlavně všechny pobavit, což v tomto případě bylo naplněno do posledního písmene.

V týdnu od 23. 6. 2014 do 27. 6. 2014 proběhl v MSSS již tradiční V. ročník Senior léta. Každoročně probíhá současně Barevný týden, který se letos nesl v těchto barvách.

V pondělí byla zvolena barva žlutá, symbol slunce a v prostorách Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem v Boskovicích se rozezněly nádherné písničky v podání cimbálovky MAJERÁN. Jako každoročně patron Školy slunce, pan Ing. Jaroslav Dohnálek, předal slavnostně studentům certifikáty za školní rok 2013/2014.

Úterý patřilo barvě modré, která je symbolem vody a života. O program se postaraly děti z Mateřských škol Boskovice a studenti Střední pedagogické školy v Boskovicích pod vedením pana magistra Pléhy.

Středa se v zařízení odvíjela v barvě oranžové, která je symbolem radosti. Tento den je tradičně spojen s hudbou a tancem. Vystoupil country soubor Berušky se Zušky pod vedením pana učitele Kolčavy. Pak se již celá jídelna přeměnila v baletní sál, kde vystoupili studenti tanečního oddělení ZUŠ Boskovice s baletním programem pod vedením tanečního mistra Petra Palase.

Čtvrtek se nesl ve spojení barvy červené, která je symbolem lásky, energie a barvy zelené a oranžové, což jsou barevné symboly soutěže Miss staré koleno, která se ve čtvrtek za účasti zástupců města Ing. Jaroslava Dohnálka a JUDr. Davida Škvařila v MSSS Boskovice volila. O volbě Miss staré koleno je pojednáno ve zvláštním příspěvku.

Pátek byl ve znamení zelené barvy, což je symbol celkového zklidnění. Proto i tento den již probíhal v navození klidu, dobré nálady a relaxace. Pro klienty byla uvedena do provozu nová multismyslová místnost, která bude využívána hlavně pro klienty trpící některou formou demence.

V neděli 15. června se v boskovickém Zámeckém skleníku a přilehlém parku zaměstnanci MSSS a klienti našich služeb v hojném počtu zúčastnili akce  „Senioři žijí s námi“.  S  myšlenkou uskutečnit tuto akci přišel pan Petr Bartošek, předseda občanského sdružení Sportuj s námi. Dosavadní projekty tohoto občanského sdružení  doposud  spojovaly  lidi  na  poli  sportovním - Děti  sportují  s  námi, Trénuj  s námi, Turisté jdou s námi a samozřejmě prvomájové Boskovické běhy.

Občanské sdružení Sportuj s námi zajistilo kulturní program a MSSS spolupracovala na zajištění doprovodných aktivit a prezentaci firem, které dodávají na trh výrobky určené seniorské populaci. Senioři se mohli poradit o možnostech na poli kompenzačních pomůcek, vyvážené výživy, využít bezplatných služeb biometrické laboratoře, vyzkoušet si motorická i kognitivní cvičení pro seniory, nebo si nechat poradit  od  strážníků Městské policie Boskovice, jak ochránit sebe i bezpečnost svých domovů.

Celé odpoledne oficálně zahájil starosta města Boskovice Jaroslav Dohnálek, který rovněž poděkoval všem, kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli. O hudební doprovod se postaralo Duo Adamis aneb Adéla a Milan, známé z TV Šlágr a dále pěvecký sbor Worship Letovice. Krásným dílem odpoledního setkání bylo vytvoření mezigeneračního stromu, kde do základního obrazu každý přítomný dokreslil svůj vzkaz - sluníčko, kytičku, lístky nebo motýla. Výsledný mezigenerační strom byl poté vystaven pod pódiem. Celý první ročník této akce se velmi vydařil a spokojenost všech přítomných přesvědčila pořadatele začít pracovat na druhém ročníku. Protože senioři žijí s námi.

Ať už je nazýván květen Májem nebo časem lásky, jisté je, že tento pátý měsíc roku je pro nás nebývale příjemný. Naše příroda je již plně probuzena, všechno se zelená a kvete, všude kolem je cítit plno vůní a ptáčci štěbetají jako o závod. Svět vypadá hned veseleji a i my jsme tím pádem plni života.

I u nás byl měsíc květen velmi činorodý. Stavěla se májka, chodilo se hodně na zahradu, kde se cvičilo nebo jen tak sedělo. Proběhlo i několik vycházek s klienty mimo areál zařízení a sluníčko nám postupně vybarvovalo tvářičky do bronzova. Komu se nechtělo na vzduch, mohl cestovat, užívat krás přírody a vzdálených měst pomyslně v naší multifunkční místnosti, kde tento měsíc proběhly tři poutavé prezentace.

První si připravil pan profesor Aleš Pavelka a začal ji slovy: “ Kam byste v naší zemi zavedli vzácného hosta ze zahraničí, čím byste ho chtěli zaujmout a pochlubit se, co se rarit naší vlasti týká.” A spustila se náramná debata. Mluvili jeden přes druhého, protože těch míst jsme našli na tak malém kousku země opravdu hodně.

Dlouho nebyla zmínka o naší Cestománii, kde úspěšně pokračujeme po vytyčené trase a každý měsíc je jedna zastávka. Ovšem v květnu byly hned dvě, první plánovaná v Mongolsku a druhá neplánovaná v Holandsku. Jedna z našich pracovnic byla na dovolené právě tam a chtěla se o své zážitky podělit. Všechny měly velký úspěch a přinesly našim klientům spoustu informací a zpříjemnily chvíle.

A dělo se toho mnohem více... Každé pondělí, jak už je zvykem, se trénovala paměť, zpívalo se s Evou, malovaly se mandaly, slavil se Den matek, zkrátka u nás bylo po celý měsíc o zábavu postaráno. To by bylo, aby nebylo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.

S malým zpožděním oznamujeme všem, že i letos k nám do zařízení zavítaly naše milé, krásné, kouzly obdařené čarodějnice. Byli jsme, jako každý rok 30. dubna, celý den v očekávání jejich příletu. Proto jsme připravili přistávací plochu tak, aby jejich přistání bylo jednotné a hladké a byli náležitě přivítány. Nejprve jsme si přečetli trochu teorie o jejich životě a svátku, který se s tímto dnem pojí a po krátkém úvodu jsme je třikrát po sobě hlasitým “Čarodějničky pojďte mezi nás” přivolali. Rej to byl opravdu náramný a bylo na co koukat, zkrátka holky jak z pohádky. Proletěly se po zahradě, poškádlily klienty a nezapomněly navštívit ani ty, kterým už nebylo dopřáno strávit příjemné odpoledne na zahradě při grilování a pivečku. Atmosféra neměla chybu, všichni byli veselí, počasí přálo a “holky”? No co vám budeme povídat, vždyť se přesvědčte sami, jak jsou úžasné a fotogenické.

Středa 23. dubna, byla pro skupinu studentů SPgŠ již posledním setkáním v rámci jejich praxe v našem zařízení. Pracovali u nás téměř celý školní rok a nyní je čekají maturitní zkoušky. Za skvělou spolupráci, výborné nápady a velmi milý přístup ke klientům, jim přišla poděkovat vedoucí úseku přímé obslužné péče paní  Miroslava Čopáková. Odměnila je drobnou pozorností a všichni jsme společně zavzpomínali na proběhlý rok. Potom se studenti rozloučili s klienty. Obešli pokoje, kde na každém zazpívali a zahráli na kytaru. Měli pro ně dokonce připravený i ovocný dort a společné fotografie jako milou vzpomínku na společně strávené chvíle. Bylo vidět dojetí na obou stranách. Popřáli jsme jim úspěšné zakončení studia a hodně štěstí v dalším životě.

"Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je, udržet si ve stáří přednosti mládí."  

 Johann Wolfgang Goethe

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. A tak jsme se zeptali i našich seniorů, jak tuto problematiku vnímají, jestli se jich to nějak dotýká a jestli si myslí, že i oni  svým každodenním jednáním mohou přispět k nápravě. Na tento den byly připraveny dva filmy. Jeden o krásách naší vzácné planety a druhý, pro kontrast s ním, o katastrofálním dopadu lidského chování na celý ekosystém Země.

Po shlédnutí jsme si o všem popovídali, řekli si o možnostech, které jsou v našich silách, jako je  neplýtvání vodou a elektrickou energií, o třídění odpadu a jiných méně obvyklých způsobech šetření energií. Málokdo si totiž uvědomuje, jak jsou tyto zdánlivé maličkosti důležité a v jakém řetězci vše funguje. Na závěr  jsme symbolicky vysázeli truhlíky s květinami a pro odlehčení a trochu zábavy jsme vyluštily pár kvízů a hádanek souvisejících s tématem. Škoda jen, že jsme část tohoto dne, pro nepřízeň počasí, museli strávit v kulturní místnosti, protože jinak by pobyt na naší krásné zahradě, byl pro tento den jak stvořený.

Tento týden se nazývá také svatý nebo velký. Je to poslední týden před velikonočními svátky a je plný lidových zvyků a příprav. Uklízí se, zdobí, peče, vaří a to vše  prolnuto křesťanskými a lidovými tradicemi. A když se k tomu přidá krásné jarní počasí, jsou Velikonoce jak malované.

Stejně tak tomu bylo i u nás. Naši šikovní studenti opět přišli se skvělými nápady a ve velikonočních dílnách vznikly pestré jarní dekorace, které pak zdobily celé zařízení. Personál si vzal na starost pečení a společně s klienty upekli tradiční velikonoční beránky. Samotné velikonoční svátky, jak tomu již bývá, probíhaly v duchu rodinných návštěv, pomlázky a společného posezení u kávy a připravených dobrot. Završením těchto příjemných dnů byla mše svatá ve středu 23. 4. v naší jídelně, která vyzvedla poselství Velikonoc v celé jeho šíři.

Dne 9. 4. 2014 se nám představil dramatický kroužek při ZŠ a MŠ Benešov v pohádce O statečném Petrovi. Zpříjemnil nám tak jedno zamračené odpoledne hereckými výkony, které jak se k těm kvalitním sluší,  nedovolily ztratit dějovou nit a vykouzlily na našich tvářích smích, údiv i zasloužený obdiv. Odměnou jim byl hlasitý potlesk našich klientů, malá sladkost a také jistota, že až se na našich nástěnkách objeví pozvánka na další  představení, budeme se na ně moc těšit.

Letošní krátká, ale především mírná zima, začala v měsíci březnu již definitivně ztrácet vládu a  i když některá rána byla ještě mrazivá, odpolední sluníčko probudilo k životu nejen první jarní kytičky, ale i naše klienty. Lavičky v naší zahradě byly obsazeny snad do poslední a každý si vychutnával první jarní paprsky, z plných plic nadechoval voňavý vzdoušek a kochal se pohledem na koberce sedmikrásek a fialek, trsy narcisů a  na další kvetoucí posly jara. Aktivity, které toto období s sebou přineslo, byly právě první vycházky s klienty po zahradě, do města, skupinová cvičení venku, ale také velikonoční dílny a interaktivní prezentace, kterou si připravili studenti SPgŠ. Klienti  byli zapojováni formou otázek, hádanek i kvízů a mohli se nejen pobavit, ale také vyzkoušet své vědomosti, zavzpomínat na jarní obyčeje, připomenout si pranostiky a také svá mladá léta, kdy někteří  běhali po rozkvetlých loukách a stráních časně z jara již bosky.