– Z akcí 2015

Závěr roku patřil i u nás v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem tradičnímu veselí tohoto období. Na každém oddělení se konaly vánoční besídky, kde si klienti pochutnali na vlastnoručně upečeném cukroví, poslechli i zazpívali koledy a popovídali o Vánocích svého mládí.

Ve středu 30. 12. jsme se pak rozloučili se starým rokem 2015. Při prohlížení fotografií jsme všichni společně zavzpomínali na uplynulý rok. Nechyběl ani symbolický přípitek, jednohubky, cukroví a vzájemné přání šťastného roku 2016.

Dětská radost a nevinnost v pátek 18. prosince 2015 dopoledne potěšila klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Tento čas byl vymezen na vánoční vystoupení mateřských školek z Boskovic. Tato vystoupení patří u klientů mezi nejoblíbenější, protože jejich radostné a bezstarostné dovádění vezme všechny za srdce. A tak formou básniček, písniček, tanečků a scének všem ukázaly jak krásný je dětský svět a těšení se na Ježíška.

Už se stalo tradicí, že předvánoční čas klientům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem v Boskovicích přicházejí zpestřit pod vedením svých vychovatelek děti z Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Boskovice. Vystoupení mají vždy perfektně připravené. Tento rok klientům zahrály aktuální pohádku o zimě bez sněhu, zazpívali si s nimi nejznámější koledy a sváteční poselství celému vystoupení dalo sólo na housle nadaného žáka tohoto umění Tomáše Krajsla.

Back to top