Z akcí 2015

Závěr roku patřil i u nás v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem tradičnímu veselí tohoto období. Na každém oddělení se konaly vánoční besídky, kde si klienti pochutnali na vlastnoručně upečeném cukroví, poslechli i zazpívali koledy a popovídali o Vánocích svého mládí.

Ve středu 30. 12. jsme se pak rozloučili se starým rokem 2015. Při prohlížení fotografií jsme všichni společně zavzpomínali na uplynulý rok. Nechyběl ani symbolický přípitek, jednohubky, cukroví a vzájemné přání šťastného roku 2016.

Dětská radost a nevinnost v pátek 18. prosince 2015 dopoledne potěšila klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Tento čas byl vymezen na vánoční vystoupení mateřských školek z Boskovic. Tato vystoupení patří u klientů mezi nejoblíbenější, protože jejich radostné a bezstarostné dovádění vezme všechny za srdce. A tak formou básniček, písniček, tanečků a scének všem ukázaly jak krásný je dětský svět a těšení se na Ježíška.

Už se stalo tradicí, že předvánoční čas klientům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem v Boskovicích přicházejí zpestřit pod vedením svých vychovatelek děti z Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Boskovice. Vystoupení mají vždy perfektně připravené. Tento rok klientům zahrály aktuální pohádku o zimě bez sněhu, zazpívali si s nimi nejznámější koledy a sváteční poselství celému vystoupení dalo sólo na housle nadaného žáka tohoto umění Tomáše Krajsla.

Oči klientů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem rozzářily studentky SPgŠ Boskovice, které se v úterý 8. prosince převlékly za Mikuláše, čerty a anděly. Prošly celé zařízení, navštívily klienty na pokojích a předaly jim malý balíček sladkostí.

Ve středu 3. prosince se Domovem pro seniory a Domovem se zvláštním režimem linula neodmyslitelná vůně patřící k vánocům. Pekly a zdobily se vánoční perníčky. Akce probíhala dopoledne na aktivizační místnosti a odpoledne v jídelně. Kdo chtěl, mohl přiložit ruku k dílu nebo mohl jen tak přihlížet, poslouchat koledy a užívat si vánoční atmosféru.

V úterý 24. listopadu se o vlastní životní příběh svým osobitým projevem podělila se studenty SPgŠ naše klientka paní Věra Zeithammelová. S nápadem uskutečnit tuto besedu přišla paní Mgr. Šperková, která studenty vyučuje. Vlastními zkušenostmi paní Zeithammelová zprostředkovala své zážitky z období II. světové války. Hovořila o svém nasazení v Berlíně, o rodině, odloučení, náletech a o lidech, kteří s nasazením vlastního života chránili druhé. Závěrem předčítala dopisy, které si v této době psala s maminkou.

Všechny zúčastněné vzpomínky paní Zeithammelové upoutaly a donutily k zamyšlení.

Dne 25. listopadu navštívil a potěšil naše klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem pan Karel Šedivý. Klienti se dozvěděli o životním osudu Karla Hašlera a jeho synů. Poutavé vyprávění bylo proloženo spoustou známých i méně známých písniček tohoto stále v srdcích živého českého písničkáře.

K adventu již neodmyslitelně patří adventní věnce, na jejichž výrobě se naši klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem každoročně podílí. V úterý 24. listopadu se na všech kulturních místnostech rozvonělo jehličí a klienti se za asistence studentek SPgŠ Boskovice pustili do práce.

Ve čtvrtek 26. listopadu floristka paní Michalová s kolegyní předvedla, jak si lze slavnostně vyzdobit byt, či jiné prostory. Všichni přihlížející obdivovali jejich zručnost a krásné dekorace, které jim vznikaly pod rukama.

Adventní období v našem zařízení další den přivítala milým proslovem ředitelka Městské správy sociálních služeb Bc. Marie Sáňková. Klienty pozvala na programy, které je čekají v prosinci a popřála pěkné adventní dny.

V rámci projektu EU Erasmus byly v měsíci listopadu po dobu deseti dní v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem na odborné stáži studentky čtvrtého ročníku ze slovenské školy Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, Levice. Studentky spolupracovaly především s aktivizačním oddělením a podílely se na přípravě volnočasových aktivit pro naše klienty. Jednou z nich byla interaktivní prezentace, ve které klientům představily sebe, své město i vlast. Studentkám bylo ukázáno celé zařízení a systém práce, kterým se o seniory staráme. Smutné bylo loučení, protože nám i klientům za ten krátký čas přirostly k srdci a byly pro nás inspirací i posilou.