Z akcí 2015

V úterý 10. listopadu 2015 si aktivizační pracovnice připravily „Brambůrkový den“. Naši klienti z Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem tak společně se studenty SPgŠ Boskovice mohli prožít příjemný den, ve kterém propojili různé činnosti dohromady. Hovořilo se o bramborách – jak se pěstují, odkud se k nám dostaly, jak se konzumují a přišlo se i na spoustu zajímavých receptů a historek. Z brambor se upekla spousta různých dobrot, vyráběly se nápadité dekorace a na závěr byla pro klienty připravena ochutnávka a výstavka výrobků.

K přelomu měsíce října a listopadu neodmyslitelně patří dýně a výrobky z nich. V úterý 27. října 2015 se tedy klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem společně se studenty SPgŠ Boskovice pustili do jejich dlabání a zdobení. Výsledkem byly různé variace dýňových lampiček, strašidýlek a aranží, které ozdobily naše vnitřní i venkovní prostory.

Ve středu 21. října se od 17.00 hodin v atriu DPS ,,Penzion“ rozezněl dětský zpěv. Žáci Základní umělecké školy Boskovice si u příležitosti Svátku seniorů připravili pro naše klienty 2 operky. První operka od autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře nesla název Budulínek. Žáci pěveckého oddělení ZUŠ Boskovice pod vedením paní učitelky Ságnerové nám pěveckou formou převyprávěli pohádku o Budulínkovi. Druhá operka byla operkou autorskou, a jak paní učitelka Reichová prozradila, celý text k ní vypracovala jedna ze žákyň její pěvecké třídy. Inspiraci našla v boskovické pověsti o divožence a společně ji nazvali Co se škádlívá, to se rádo mívá.

Vystoupení pořádalo Město Boskovice ve spolupráci se ZUŠ Boskovice v rámci rodinné politiky. Šlo o mezigenerační setkání, kde se na jednom místě setkala nejmladší generace s tou nejstarší. Navštívila nás i místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková, která zmínila důležitost a záměr i na území Boskovic propojovat tyto 2 generace, například formou náhradních babiček a dědečků.

Velké poděkování patří nejen dětem, které ve svém volném čase pracovali na přípravě svého vystoupení, ale i paním učitelkám, které se ochotně dětem věnují. Oceňujeme také účast našich obyvatelů DPS ,,Penzion“, kteří svojí návštěvou vystoupení podpořili mladou generaci. Považujeme za důležité ocenit a motivovat hlavně ty nejmladší, aby pokračovali v tom, co dělají.

Foto: Luboš Sušil, Karel Filouš

Na středu 21. října si studentky Střední pedagogické školy Boskovice pod vedením paní Mgr. Strbačkové připravily zajímavou prezentaci o T. G. Masarykovi, jako připomínku dne 28. 10. 1918, kdy vznikl samostatný československý stát. Tak jako vždy, studentky měly toto téma velmi pěkně zpracované. Nejednomu z klientů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem se vybavila živá vzpomínka na tohoto prvního československého prezidenta „prezidenta Osvoboditele“. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali nejoblíbenější písničku T. G. Masaryka, a to Ach synku, synku…

Ve středu 7. října 2015 proběhlo podzimní loučení se zahradou Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Program zahájila Mgr. Leona Krejčířová a společně s Romanou Kuželovou, zaměstnankyní aktivizačního oddělení, představily bohatý odpolední program. Proběhl turnaj v kuželkách, senioři si pochutnali na grilovaných párcích a celé odpoledne zpěvem a hrou na kytaru doprovodil Ing. František Menšík, synovec jedné z našich klientek.

Na závěr ředitelka Městské správy sociálních služeb Bc. Marie Sáňková poděkovala nejen všem, kteří se přípravě programu podíleli, ale také klientům za jejich účast.

V úterý 6. října a ve středu 7. října nás v rámci své pravidelné praxe navštívily studentky Střední pedagogické školy Boskovice. V prvním případě si v jídelně studentky 3. ročníku pro klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem připravily poutavou prezentaci na téma "Senioři včera a dnes očima studentů" pod vedení Mgr. Aleše Pavelky. Následující den dopoledne za klienty přišly studentky 4. ročníku pod vedením Mgr. Jarmily Strbačkové. Tentokrát se senioři zúčastnili ve dvou skupinách tematických "Podzimních dílen". Vytvořené výrobky dokreslují barevnou podzimní atmosféru nejen na chodbách a kulturních místnostech, ale i na pokojích seniorů.

Studentkám a jejich pedagogickému doprovodu tímto děkujeme za zprostředkování příjemných zážitků pro naše seniory.

Foto: Jaroslav Oldřich, Karel Filouš

V úterý 6. října proběhl v zařízeních Městské správy sociálních služeb v Boskovicích Den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost navštívit za doprovodu pracovníků sociálních služeb prostory zařízení Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Domu s pečovatelskou službou „Penzion“. Součástí akce byla také výstavka Klubu ručních prací „Babinec a ukázky vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek.

U příležitosti dne otevřených dveří navštívila Domov pro seniory i starostka Boskovic Bc. Hana Nedomová. Z řad veřejnosti Den otevřených dveří využili zejména starší lidé a jejich rodinní příslušníci. Každý z návštěvníků měl možnost ptát se na vše, co ho v souvislosti s problematikou služeb sociální péče o seniory zajímalo.

Akce se uskutečnila v rámci sedmého ročníku Týdne sociálních služeb, který každoročně v druhém říjnovém týdnu vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Cílem těchto aktivit je nejen upozornit veřejnost na význam existence sociálních služeb v naší společnosti, ale poukázat i na nezbytnost podpory jejich úrovně, kvality, odbornosti a lidskosti, které se ve chvílích potřeby v jakékoli podobě mohou významně dotknout života každého z nás.

Už přes patnáct let se členové pěveckého kroužku při DPS „Penzion“ v Boskovicích pravidelně scházejí každé pondělí v jídelně a nacvičují české a moravské lidové písničky. Od letošního roku zpívají pro radost a dobrou náladu pod hudebním doprovodem a vedením muzikanta pana Jaromíra Drábka. Několikrát do roka potěší svým pěveckým vystoupením své spolubydlící z „Penzionu“ i obyvatele Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem.

Jejich poslední vystoupení se uskutečnila ve dnech 30. září a 1. října. Všichni posluchači si s nimi rádi  zanotovali  známé  písničky  a  potěšili zpěvem svá srdíčka. Z celého programu vyzařovala radost a pozitivní nálada. Pěvecký kroužek netvoří pouze senioři DPS „Penzion“, ale i další dobrovolníci z Boskovic. Přivítají vlídně každého nového člena, který si rád zpívá pro radost a může rozšířit jejich řady. Zájemci jsou zváni na zkoušky každé pondělí ve dvě hodiny v jídelně DPS „Penzion“ na Mánesové ulici.

Ve čtvrtek 24. 9. si aktivizační pracovnice pro klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem připravily pečení a tvoření z posbíraných jablíček na naší zahradě. Spolu s klienty se hned po snídani pustili do zpracovávání jablek. Utvořily se dvě skupiny, kdy se jedna věnovala výrobě sladkých variant a druhá variantě slané.

U pečení nechyběla dobrá nálada, zpívalo se, povídalo a vzpomínalo se, jak to bylo dříve. Do této činnosti se zapojila i oddělení, kdy pracovníci přinesli i dobroty z domu, a poskytli tak na ochutnání své oblíbené vlastní domácí moučníky z jablíček.

Každý kdo se ten den zastavil, mohl ochutnat naše výtvory a společně s námi posedět u dobré kávy, anebo jablečného punče :-).