Z akcí 2016

Předsilvestrovská nálada panovala v pátek 30. ledna odpoledne i v prostorách jídelny Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem, kde se sešli klienti, personál a někteří rodinní příslušníci. Na stolech bylo připraveno občerstvení, došlo i na malý symbolický přípitek. Všichni si navzájem popřáli šťastný rok 2017 a dobře se bavili u programu, který připravily aktivizační pracovnice. Hlavně se zpívalo, povídalo a pouštěly se zábavné scénky. O akci byl velký zájem, protože jídelna zařízení doslova „praskala ve švech.“ A tak doufejme, že se dobrá nálada potáhne celým rokem jako zlatá niť a k ní se přidá i vše ostatní.

Ve čtvrtek 22. prosince se konaly v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem na kulturních místnostech vánoční besídky. Klienti mohli společně se zaměstnanci a studentkami SPgŠ Boskovice strávit chvíle u svátečně prostřeného stolu, dát si kávu, pochutnat si na vánočním cukroví a připomenout si některé vánoční zvyky. Při této příležitosti paní ředitelka Bc. Marie Sáňková a vedoucí úseku přímé obslužné péče Mg. Leona Krejčířová navštívily všechny kulturní místnosti, kde besídky probíhaly a popřály klientům a všem ostatním krásné, klidné vánoční svátky.

Jako již každý rok, největší radost udělala klientům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem vystoupení dětí z Mateřských škol a z Praktické školy Boskovice. Klienti se na tato vystoupení vždy velmi těší. Děti pro ně mají vždy připravená přáníčka a malé dárečky a radost z obdarování bývá velká a vzájemná. Děti zase na oplátku dostanou nějakou tu sladkost a velký potlesk a obdiv všech.

Kulturní programy v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem klientům zpestřily adventní čas. Zazpívat přišel sbor Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ pod vedením pana Drápka a také již známé, oblíbené duo Jaroslav Šolc a Zdeněk Černohouz. Obě vystoupení sklidila velký úspěch a rozezpívala celé publikum tak, že se nikomu nechtělo odcházet.

Stejně jako ve většině domácností se i klienti v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem připravují na příchod nejkrásnějších svátků v roce. K těmto přípravám neodmyslitelně patří pečení tradičního vánočního cukroví, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké koláčky, perníčky a třeba i skořicové hvězdičky. Klienti si pečení velmi užívali a zařízení domova provoněla krásná vůně Vánoc.

Mikulášská nadílka neminula ani klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Balíčky se sladkostmi jim v úterý 6. prosince roznesli ve věrohodném přestrojení studenti SPgŠ Boskovice. Nechyběl tu pravý dětský úžas, radost z obdarování a milé vzpomínky na dětství.

Domov pro seniory  a Domov se zvláštním režimem se opět halí do vánočního hávu. Na výzdobě se podílí personál i klienti a snaží se, aby v adventním čase už vše dýchalo kouzlem Vánoc. Krásné vánoční dekorace vznikaly před očima klientů ve čtvrtek 24. listopadu pod rukami floristek Mariky Michalové a Jitky Abrdlové. Všechny vzniklé vánoční vazby, včetně adventních věnců, které si nazdobili sami klienti, teď zdobí areál celého zařízení.

Krásný advent popřála klientům paní ředitelka Bc. Marie Sáňková v pátek před první adventní nedělí. Klienti se sešli v jídelně zařízení, kde si zazpívali společně s personálem vánoční koledy a zapálili si první adventní svíčku. Atmosféra byla už téměř sváteční.

Na měsíc listopad byl pro klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem připraven pestrý program. Venkovní aktivity ubyly, dny zešedly a zkrátily se. A tak aby na klienty nedoléhala smutná nálada, kterou toto období často evokuje, měly aktivizační pracovnice připravenu spoustu činností pro zlepšení nálady a odreagování se.

Velmi při tom pomáhaly studentky SPgŠ Boskovice, které s klienty tvořily, pekly, četly, malovaly, zpívaly a snažily se jim být dobrými společníky. Dále mohli klienti navštívit dvě písničková vystoupení, jedno v podání sboru DPS Mánesova a druhé v podání, klientům již dobře známého, Karla Šedivého s jeho „Hašlerkami.“ V nabídce programů byla také Cestománie, Škola slunce s profesorem Pavelkou, skupinová cvičení, trénování paměti a ještě spoustu dalších individuálních činností.

Ve čtvrtek 3. listopadu se v aktivizační místnosti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem na přání klientů pekly řepáky. Tradiční řepáky jsou kynuté koláče s náplní z cukrové řepy a máku, které nejedna z klientek pekla ještě ve svých kamnech. Buchty jako z pohádky voněly celým zařízením, chutnaly při odpoledním kafíčku a dotvářely tak příjemnou atmosféru pohody a domova.