Z akcí 2017

Náš Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem se koncem minulého roku zapojily do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“.

Ježíškova vnoučata jsou projekt Českého rozhlasu, propojující osamocené lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar.

Z našich řad bylo vybráno 12 klientů a jedno společné přání pro klienty celého zařízení. Přání byla všechna splněna a 3 byla dokonce předána osobně v nádherné vánoční atmosféře...

Děkujeme všem dárcům, že si v tak hektickém předvánočním období našli chvíli, otevřeli svá srdce pro někoho neznámého, věnovali mu svůj čas a dokázali rozzářit oči štěstím aktem obdarování a vzájemnosti.  Chvíle to byly dojemné pro všechny zúčastněné, posuďte sami:

Klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem se společně s personálem symbolicky rozloučili a ohlédli za starým rokem a přivítali nový, ještě v plenkách. Nechyběl slavnostní přípitek, tradiční silvestrovské občerstvení a veselá zábava.

Ve středu 20. prosince strávili klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem příjemné dopoledne. Na každém oddělení probíhala na kulturní místnosti vánoční besídka s pohoštěním. Ochutnávalo se cukroví, popíjela káva, zpívaly se koledy a povídalo se o vánočních zvycích. Mezi klienty se přišla podívat i paní ředitelka Bc. Marie Sáňková a spolu s vedoucí úseku přímé obslužné péče Mgr. Leonou Krejčířovou popřály klientům pokojné sváteční dny.

V celém zařízení Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem je krásná vánoční výzdoba, atmosféra Vánoc dýchá z každého koutku a vřelé díky patří všem, kdo se na tom podíleli. Také chceme touto cestou poděkovat panu Ing. Romanu Koupému, který celý rok sponzoruje dodávku živých květin.

Nádhernou a dojemnou atmosféru si mohli užít všichni, kdo se přišli podívat na vánoční vystoupení dětí z mateřských škol Boskovice, které se uskutečnilo v úterý 19. prosince 2017 v jídelně Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Milými hosty byly starostka města Bc. Hana Nedomová a ředitelka Mateřské školy Boskovice Mgr. Dagmar Burianová, které při této příležitosti popřály klientům krásné svátky a šťastný nový rok.

K vánocům neodmyslitelně patří koledy a vánoční písně, které už každoročně přicházejí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem zazpívat studenti boskovických středních škol pod vedením svých pedagogů a vychovatelek. Zpívá se na chodbách, kulturních místnostech i pokojích.  Všude je živo a veselo a to nám tady náramně prospívá.

Do vánoc zbývá už jen pár dnů a určitě téměř v každé domácnosti voní vánoční cukroví. U nás v Domově po seniory a Domovem se zvláštním režimem tomu není jinak. I u nás se peklo…a cukroví se letos obzvlášť povedlo.

V úterý 12. prosince přišly svým vánočním vystoupením potěšit klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem děti z MŠ, ZŠ a praktické školy Boskovice. Vystoupení sklidilo velký úspěch a obdiv, protože děti ho měly skvěle secvičené. Na závěr nechybělo vzájemné přání krásných svátků a nového roku. Děti k této příležitosti vyrobily klientům i personálu malé vánoční stromečky z papíru, které osobně předaly a potěšily tak všechny přítomné.

Mikuláš naděloval i v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem. Ve středu 6. prosince bylo v celém areálu pěkně rušno, dokonce byl cítit i „pekelný smrad z čertovských kopýtek.“ Za tuto úžasnou atmosféru patří vřelé díky opět studentům SPgŠ Boskovice, kteří se v kostýmech zhostili předávání mikulášských balíčků, které klientům každý rok věnuje zařízení.

V úterý 5. prosince 2017 proběhlo v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem za vydatné spolupráce studentek SPgŠ Boskovice a personálu na každém oddělení již tradiční pečení voňavých vánočních perníčků. Klientky se na pečení vždy moc těší a rády přiloží ruku k dílu. To, že ještě něco zvládnou a zavzpomínají při tom na časy, kdy byly ještě i ony aktivní hospodyňky, je pro ně velmi povzbuzující a přínosné. Za týden je ještě čeká pečení vánočního cukroví a pak už se bude jen ochutnávat.