Z akcí 2013

Poslední den v roce patří většinou silvestrovskému veselí a my jsme se k němu také přidali a připravili našim klientům trochu živé zábavy. Tentokrát na jejich pravidelné skupinové cvičení dorazil klaun, který některé i roztancoval, pouštěly se písničky na přání, vyprávěly se vtipy, luštil se zábavný kvíz a tak jsme se vesele rozloučili se starým rokem a popřáli si vše dobré do nového.

 

Ve středu 18. prosince proběhly v kulturních místnostech vánoční besídky za doprovodu zpívání dětí pod vedením paní učitelky Plavcové.

Předvánoční čas byl v našem zařízení vyplněný spoustou aktivit a příprav na sváteční dny. Klienti společně s personálem nebo  se studenty SPgŠ výráběli adventní věnce, novoroční přáníčka, drobné dárky, pekli cukroví a byl pro ně připravený pestrý program vánočních koncertů a představení. Voněla u nás vanilka, jehličí, zněly vánoční melodie a alespoň chvílemi nás v tom předvánočním shonu  oslovovalo to tajemné kouzlo Vánoc.

Dne 4. prosince se o mikulášské nadělovaní, čertovské strašení a andělské pohlazení postarali studenti SPgŠ. Prošli celým zařízením, klienty navštívili i na jejich pokojích, kde zazpívali v doprovodu kytary koledy, předali mikulášské balíčky, ale především naše klienty mile rozptýlili,  vykouzlili na jejich tvářích  úsměv, překvapení s dojetím a připomněli jim krásný čas dětství.

 

Ve výstavních prostorách muzea Boskovicka si až do 15. 1. 2014 můžete prohlédnout výstavu Příběhy rukou, která vznikla ve spolupráci Muzea Boskovicka a Městské správy sociálních služeb v Boskovicích. Prezentuje zajímavý projekt s názvem RUCE, který tvořili po celý rok 2013 senioři a pracovníci pobytových zařízení MSSS ve spolupráci se studenty Střední pedagogické školy v Boskovicích. Projekt umožňoval propojení mnoha směrů v péči o klienta a zapojil jak jednotlivce, tak i celé skupiny z řad klientů, studentů a pracovníků přímé péče. Záměrem projektu bylo použít a zachytit ruce jiným než běžným způsobem a vnímat je jako zdroj tělesného, ale i hlubokého duševního prožitku. Cílem projektu bylo formou tvůrčí zábavné činnosti nejen prohloubit vztah mezi pracovníky a klienty a vztah k sobě samotnému, ale i prolamovat bariéry mezigeneračního soužití, podpořit úctu společnosti ke stáří a potřebu vnímání hodnot a důstojnosti každého lidského života v jeho celistvosti.

Při příležitosti výstavy mohou návštěvníci podpořit zařízení MSSS v Boskovicích zakoupením kalendáře Příběhy rukou s fotografiemi z projektu nebo dobrovolným finančním příspěvkem do sbírky, která je vyhlášena za účelem získání prostředků na zřízení multismyslové relaxační místnosti pro klienty s demencí v prostorách Domova.

MSSS srdečně zve k návštěvě výstavy a všem dárcům děkuje za podporu dobré věci.

Norsko pro mnohé cestovatele představuje ráj na zemi. Na tak velké rozloze najdeme poměrně málo obyvatel, zato však rozsáhlé plochy přírodních krás, které přímo berou dech. A právě zde naši klienti 26. listopadu pro letošní rok  zakončili cestování s projektem Cestománie a byli ve stejném úžasu jak cestovatelé, kteří vidí vše na vlastní oči. Od ledna je však čeká nové pomyslné cestování po dalších krásných, zajímavých místech naší planety.

Již po několikáté k nám  zavítal pan Karel Šedivý a odpoledne 20. listopadu 2013 patřilo písničkám Karla Hašlera, které v jeho podání zazněly a téměř všichni jsme si je společně s ním zazpívali.

 

Dne 5. 11. se na přání klientů zopakovalo posezení a zpívání s naší Květuškou, která u nás pracuje a  v hodince zpívání našim klientům předala kousek ze svého romského temperamentu a povykládala něco málo o romských tradicích a kultuře.

Dne 31. 10. jsme pestrý měsíc říjen zakončili rozsvěcováním dýní, které si klienti vydlabali společně s personálem a připomněli si tak svátek Halloween a také tak trochu naše Dušičky, které mají jiný ráz, ale v tomto období si je stejně tak připomínáme. Dýně a dýněčky pak chvíli tvořily dekoraci na kulturních místnostech a poté byly přeneseny na zahradu, kde vzniklo krásné, tajemné, podzimní zátiší.

Dne 22. 10. strávili klienti příjemné odpoledne putováním po Irsku, zemi které se přezdívá zelený nebo smaragdový ostrov. Díky vysokému úhrnu srážek jeho vegetace bujně pučí a z výšky opravdu připomíná zelenou perlu umístěnou mezi vodami Atlantiku, Irského a Keltského moře.

Cestománie měla opět velký ohlas, klienti si odnesli spoustu informací a jejich zapamatování si mohli ověřit v kvízu, který jako vždy obdrželi po  proběhlé prezentaci.