Z akcí 2018

Keramická srdce si vyzkoušeli vytvořit klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem ve čtvrtek 11. října. Vyrobená srdíčka ještě musí projít pecí a pak už poslouží jako dárkové pozornosti. Klienti budou s keramikou pracovat i nadále a s pomocí aktivizačních pracovnic tak připraví vánoční dárky pro všechny, kdo za nimi v průběhu roku docházeli zpestřit jim jejich volný čas.

Ve středu 10. října odpoledne se tento rok naposled sešli klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem společně s personálem na zahradě domova při posledním grilování. Počasí akci přálo a všichni si to moc užili. Aktivizační pracovnice připravily krátký program se scénkami, při kterém se hrálo, zpívalo a také byly vyhlášeny výsledky Kuželkoligy 2018. Oceněni byli nakonec všichni, kteří si v letních měsících šli s chutí zahrát a nasbírali bodíky pro své oddělení.

Studenti SPgŠ Boskovice si připravili na úterý 9. října výtvarné činnosti zaměřené na práci s podzimními přírodninami. Klientky Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem pracovaly s kaštany, s šípky, s barevnými listy, s keramickou hlínou a vytvářely milé podzimní dekorace, kterými si pak mohly ozdobit svůj pokoj.

Letošní rok nám dopřál hojnost ovoce a dokonce i na naší zahradě byly stromy bohatě obsypány, proto jsme se na přání klientů v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem v září pustili do pečení, tentokrát švestkových koláčů. Upečené koláče úžasně voněly a všichni si pochutnali a chválili vybraný recept. Pečení nám opravdu jde.

 

V úterý 25. září se v Městské správě sociálních služeb Boskovice již konal XIII. ročník Sportovních her pro seniory, tentokrát na téma „ANTIKA“.  Sportovního klání se zúčastnilo celkem 7 družstev, z toho tři domácí družstva z Boskovic a 4 další družstva z domovů pro seniory v Letovicích, Blansku Předklášteří a Černé Hory.

Po slavnostním zahájení akce a krátké prezentaci antického období, při které nechyběly ani postavy božstva v čele s Diem a jeho manželkou Hérou, se soutěžící vydali plnit jednotlivé disciplíny. Všechna stanoviště se nesla v duchu Antiky, a tak se všichni mohli dozvědět více nejen o tomto období, ale i úloze jednotlivých bohů.

Vítězem sportovních her se tentokrát stalo domácí družstvo Domova pro seniory v Boskovicích. Pomyslnými vítězi ale byli všichni, kdo se Antických her zúčastnili a dobře se bavili.

Závěrem her seniory svým vystoupením potěšily a rozezpívaly děti z Mateřské školy, základní školy a praktické školy Boskovice. Na přípravě a programu sportovních her se podíleli také studenti Střední pedagogické školy Boskovice. Akce byla podpořena a spolufinancována Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Celé sportovní hry byly provázeny úžasnou přátelskou a pohodovou atmosférou.

Všem, kteří se podíleli na organizaci Sportovních her pro seniory v Boskovicích, moc děkujeme.

Text a foto:  MSSS Boskovice, p. o. a Jaroslav Parma

Účastníci akce:
Domov pro seniory - Městská správa sociálních služeb, Boskovice
Domov pro seniory Černá Hora
Senior centrum Blansko
Centrum sociálních služeb města Letovice
Domov pro seniory Předklášteří

 

Jako již několikátý rok jsme se na počátku září vydali do Domova pro seniory v Letovicích na turnaj v kuželkách. Tentokrát to bylo 6. ve čtvrtek. Družstvo z našeho Domova pro seniory soutěžilo ve čtyřech disciplínách různých variant kuželek – klasické ruské kuželky, které hrajeme i u nás v domově, stolní kuželky, které rovněž známe. Méně známé pro nás byly dřevěné kuželky a finská kolíková hra Molkky.

Kromě dopoledne plného her jsme si všichni užili i dobrého pohoštění. Ne každý, ale může být vítězem, tak první cenu z rukou starosty města Letovice Vladimíra Stejskala převzalo družstvo z brněnského domova pro seniory. My jsme měli radost z pěkného dne a obohacení o nová setkání a plní zážitků jsme se v pořádku vrátili domů.

V úterý 14. srpna jsme v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem pekli dožínkové koláče. Vyzkoušeli jsme recept po babičce na dvojctihodné moravské koláče. Všichni klienti se s chutí zapojili. Koláče se opravdu povedly, všem moc chutnaly. Podle výsledku bylo vidět, že naše babičky byly vyhlášené kuchařky.

K létu patří neodmyslitelně výlety a tak se personál Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem snaží v letních měsících alespoň dva zorganizovat. Na první výlet jsme se vydali v úterý 10. července na nedaleký statní zámek v Kunštátě, kde nám byla umožněna krátká komentovaná prohlídka v přízemních prostorách zámku. Nejvíce se klientkám líbila černá kuchyně a krásný výhled do krajiny, který lze od zámku spatřit. Na závěr výletu nechybělo malé občerstvení.