Z akcí 2018

V úterý 14. srpna jsme v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem pekli dožínkové koláče. Vyzkoušeli jsme recept po babičce na dvojctihodné moravské koláče. Všichni klienti se s chutí zapojili. Koláče se opravdu povedly, všem moc chutnaly. Podle výsledku bylo vidět, že naše babičky byly vyhlášené kuchařky.

K létu patří neodmyslitelně výlety a tak se personál Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem snaží v letních měsících alespoň dva zorganizovat. Na první výlet jsme se vydali v úterý 10. července na nedaleký statní zámek v Kunštátě, kde nám byla umožněna krátká komentovaná prohlídka v přízemních prostorách zámku. Nejvíce se klientkám líbila černá kuchyně a krásný výhled do krajiny, který lze od zámku spatřit. Na závěr výletu nechybělo malé občerstvení.

Grilování na zahradě, které bylo naplánováno na úterní odpoledne 26. června, se muselo pro nepřízeň počasí přesunout pod střechu. Grilovalo se pod pergolou a klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem si program i grilované klobásky vychutnali v jídelně zařízení. Odpoledne jim přijel zpříjemnit pan Zdeněk Pavlů, který zpíval a hrál na harmoniku, takže bylo veselo, i když venku pršelo…

V pátek 22. června dopoledne byly klientům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem slavnostně předány certifikáty 8. ročníku Školy Slunce. Pro klienty je to ocenění jejich celoroční aktivity a z rukou paní starostky města Bc. Hany Nedomové, která certifikáty předávala, je to opravdu velká pocta, která má již nějakou váhu a velmi potěší. Rozzářené oči klientů jsou toho důkazem a velké díky patří všem, kteří se na tomhle projektu podílejí.

Ve středu 20. června se zúčastnily klientky Domova pro seniory turnaje v pétanque, který pořádal Domov pro seniory v Blansku. Klientky si to moc užily a s výbornou náladou a zapálením pro hru vybojovaly krásné třetí místo.

V úterý 19. června odpoledne vyrazili klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem v doprovodu personálu a studentů SPgŠ Boskovice za dětmi do Mateřské školy, základní školy a praktické školy Boskovice. Akce se koná každoročně v rámci Senior léta pod názvem „Hurá ven“. Klienti i děti si to vždy velice užívají, protože program na zahradě školy, který k této příležitosti bývá vždy pro klienty precizně připraven, nepostrádá svoje veliké kouzlo.

V úterý 12. června dopoledne proběhlo na zahradě Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem první kolo 3. ročníku Kuželkoligy. Hrát se bude každý měsíc až do září, kdy proběhnou i Sportovní hry seniorů a při této příležitosti budou vyhlášeni vítězové Kuželkoligy 2018 v kategorii družstev a jednotlivců. Přejeme všem šťastnou ruku a spoustu zábavy k tomu.

V pátek 4. června skončila studentům SPgŠ Boskovice souvislá praxe, kterou vykonávali v našem zařízení po dobu tří týdnů. S klienty se velmi pěkně rozloučili. Připravili si pro ně ohlédnutí za uplynulými třemi týdny a při promítaní fotografií zavzpomínali, co vše společně dělali. Studentům tímto děkujeme a přejeme krásné prázdniny, které je již za pár dní čekají.

Ve čtvrtek 7. června proběhla beseda na téma „Žena světa“ s prohlídkou mariánských obrázků s panem Václavem Stonem. Svou bohatou sbírku mariánských obrázků představil klientům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem pan Václav Ston z Moravské Třebové. Jeho sbírka roste již od roku 1964 a k dnešnímu dni čítá na 52 tisíc vyobrazení Panenky Marie a poutních míst z celého světa. Pan Ston sbírku nazval „Úcta mariánská slovem i obrazem“. Zajímavé povídání a krásné obrázky klienty moc potěšily a mohou se těšit ještě alespoň na jednu návštěvu pana Stona, který prý mezi klienty opět rád přijede.