Z akcí 2018

V úterý 6. února se linula z aktivizační místnosti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem intenzivní vůně česneku. Klientky společně s aktivizačními pracovnicemi připravovaly oblíbené česnekové pochoutky, které v období chřipek rozhodně nemohou uškodit a to byl také záměr – zatočit s bacily. Brambory s rozmačkaným česnekem a česneková pomazánka přišly všem k chuti, ale především se klientky opět sešly u společné činnosti, která jím přináší radost. Mohly si společně popovídat, vyměnit své zkušenosti a pochválit si, jak se jim dílo povedlo.

Ve středu dne 31. ledna 2018 oslavila obyvatelka Domova pro seniory paní Anežka Šindelková krásné sté narozeniny. Blahopřát přišli nejen rodinní příslušníci společně se zaměstnanci MSSS Boskovice, ale také místostarostka Boskovic Mgr. Dagmar Hamalová, Milada Kovaříková za Sbor pro občanské záležitosti a zástupci OSSZ Blansko. Za celý kolektiv přejeme paní Šindelkové hlavně pevné zdraví do dalších let, hodně lásky, spokojenost a pohodu, šťastný život bez starostí a vždy dobrou náladu.

V Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem začínají pomalu přípravy na ples, který se tento rok uskuteční v antickém stylu. Personál i studenti SPgŠ Boskovice chtějí klientům přiblížit období antiky, nejen proto, že měla značný vliv na kulturu, myšlení a další oblasti života, který přetrvává dodnes, ale i proto, že po celý rok 2018 to bude náplň Školy Slunce. Klienti budou moci navštěvovat různé přednášky a prezentace na toto téma.

Vyvrcholením budou na podzim Hry seniorů, které budou v Řecko – římském stylu. Ve středu 24. ledna si studenti SPgŠ připravili, a to velmi věrohodně, první prezentaci a pozvali klienty v přestrojení do dávných časů. Klientky si také mohly v rámci výtvarných činností vlastnoručně vyrobit antický šperk, kterým se pak mohou zkrášlit na očekávaný ples.

Trénování paměti patří v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem k pravidelným činnostem, kterými aktivizační nebo sociální pracovnice naplňují čas klientům.  Patří do oblíbených aktivit, protože zahrnují celou škálu zábavných technik, kterou lze náš „mozek“ trénovat.

Začal nový rok a v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem se nezahálí. Aktivizační pracovnice ve spolupráci se studenty SPgŠ Boskovice uspořádali ve středu 10. ledna pro klienty turnaj ve stolních kuželkách. Nálada byla opět výborná a jedno všední dopoledne zase příjemně uteklo.

V pondělí 8. ledna sloužil pro klienty i zaměstnance Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem novoroční mši svatou P. Miroslav Šudoma. Tak jako každý rok i letos sváteční slovo připomnělo všem poselství významných křesťanských svátků, dodalo klid, požehnání a duševní sílu pro nastávající rok.

V křesťanském světě končí Vánoce svátkem Tří králů 6. ledna a tento den s sebou přináší řadu historických zvyků a českých tradic, které připomněli ve středu 3. ledna klientům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem studenti SPgŠ Boskovice. V přestrojení tří králů obešli pokoje zařízení, kde si s klienty společně zazpívali a popovídali.