Z akcí 2018

V Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem se nadělovalo průběžně celý prosinec. Vánoční projekt Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“ opět dělal radost klientům v našem zařízení. Splněných přání bylo mnoho, proto také touto cestou děkujeme všem, kteří svými dárky a přáníčky potěšili naše klienty.

Ve středu 19. prosince proběhly v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem vánoční besídky. Atmosféra byla vskutku sváteční, nechybělo cukroví, koledy, vánoční zvyky a samozřejmě vřelé slovo… Paní ředitelka Bc. Marie Sáňková společně s vedoucí úseku přímé obslužné péče Mgr. Leonou Krejčířovou a vedoucí sociálního úseku Petrou Alexovou, DiS. procházely postupně všechny kulturní místnosti, kde se besídky konaly, aby klientům popřály klidné svátky a šťastný nový rok.

V pátek 14. prosince se s klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem setkal letos naposledy i Mgr. Aleš Pavelka ve své „Retro – kavárně.“ Atmosféra byla sváteční, podávala se káva a retro cukrovinky, vzpomínalo se na retro Vánoce a všem bylo moc příjemně. Milým hostem setkání byla paní Daniela Meluzínová s přítelem, která se s klienty pro tento rok přišla také rozloučit a popřát jim pěkné svátky a šťastný nový rok.

Ve čtvrtek 13. prosince se již naposledy v tomto roce uskutečnilo setkání klientů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem se sdružením křesťanských žen. Podávalo se občerstvení v podobě kávy a čaje a klienti si mohli pochutnat na vánočním cukroví, které pro ně připravily křesťanské ženy. Samozřejmě se přálo také prosincovým oslavencům, nechybělo ani vzájemné přání krásných svátků, poděkování celému sboru za celoroční práci a snahu zpříjemnit našim klientům jejich chvíle.

K Vánocům patří neodmyslitelně výzdoba, která dotváří atmosféru celého adventu. Poděkování patří všem, kdo se na ní podíleli a také panu ing. Romanu Koupému, který pro tyto účely již tradičně věnoval celému zařízení vánoční hvězdy.

 

Ve středu 12. prosince se v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem rozvoněla vůně vánočního cukroví. Klientky domova se studentkami SPgŠ Boskovice připravovaly cukroví na vánoční besídky. Pekli se tradiční vanilkové rohlíčky, linecké a dva druhy byly nepečené. Vyhrávaly k tomu koledy a pomalounku, ale jistě už byla za dveřmi cítit ta pravá vánoční atmosféra.

Vánoční atmosféru přišly v úterý 12. prosince do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem podpořit i studentky sboru SPgŠ Boskovice pod vedením paní Plavcové. Sbor ve svém podání rozezněl v celém zařízení po chodbách a kulturních místnostech vánoční koledy.

Mikulášská nadílka rozzářila oči seniorů ve středu 5. prosince. Studenti SPgŠ Boskovice zprostředkovali klientům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem krásný zážitek. V přestrojení prošli celé zařízení a rozdali klientům malé balíčky se sladkostmi, které věnovalo zařízení. Radost byla veliká a reakce klientů, studentů i personálu svědčí o tom, že světýlka v očích lze rozsvítit v každém věku, nejen když jsme dětmi…

V úterý 4. prosince v den sv. Barbory se v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem pekly vánoční perníčky. Klienti si zároveň připomněli pověst o svaté Barboře, a jak se na pradávný zvyk koná, utrhli symbolicky třešňovou větvičku, kterou si dali do vázy. Perníčky se povedly, provoněly celé zařízení a teď už jen zbývá pěkně je nazdobit, nechat zaležet a ochutnat.