Z akcí 2019

Ples ve stylu „country“ se uskutečnil v úterý 26. února dopoledne v jídelně Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Nechyběla zábavná čísla, country tance, stylové prostředí a kostýmy ani tombola. Děkujeme studentům SPgŠ Boskovice v čele s Mgr. Alešem Pavelkou, že se podíleli na přípravě programu. Nálada byla výborná.

Novodobý svátek zamilovaných sv. Valentýn, který se pomalu ale jistě dostává do podvědomí všech, pojali v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem po svém. Ve středu 13. února se pekla linecká a lístková srdíčka ke kávě a vzpomínalo se na první lásky.

Aktivizační pracovnice Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem se rozhodly během měsíce února zapojit do malování co největší počet klientů. Pastelky jsou totiž nejen pro děti výborným relaxačním a antistresovým pomocníkem. Překvapením bylo i pro samotné klienty, že jim to vlastně s pastelkami jde a příjemně se u toho odreagují.

Ve středu 30. ledna se klientky Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem zúčastnily v doprovodu aktivizačních pracovnic arteterapie v Domově pro seniory v Černé hoře, která proběhla pod vedením JUDr. Olgy Darmovzalové. Pracovalo se se speciální technikou, která slouží zároveň jako rehabilitace k podpoře propojení mozkových hemisfér a k procvičení motoriky. Klientky byly nadšené. Odjížděly z návštěvy se zarámovaným obrazem, který si samy vytvořily. Klientky si ten den užily nejen příjemné prostředí a společnost, ale i krásný zimní den, který venku vymalovalo mrazivé počasí a i když se ráno nikomu do mrazu nechtělo, nakonec byli všichni rádi, že jeli.

Na přípravě oblíbených topinek se mohly podílet v úterý 29. ledna dopoledne na aktivizační místnosti klientky Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem. Zkrátka nepřišli ani ti, kteří pochoutku nepřipravovali. K topinkám se podával čaj s citronem a kysané zelí, které klientky také připravovaly.

V úterý 22. ledna se s klienty formou interaktivní prezentace rozloučili studenti Střední pedagogické školy Boskovice, kteří zde po dobu půl roku vykonávali učební praxi. Klienti si mohli vyzkoušet své vědomosti ve vědomostním kvízu, ale také mohli zavzpomínat i na všechny ostatní činnosti, které se studenty vykonávali společným prohlížením fotografií z těchto akcí.

V lednu byla klientům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem představena nová témata Školy Slunce, se kterými se budou setkávat v průběhu roku 2019 pod hlavičkou Cesty napříč staletími.

Cestovat se bude za známými osobnostmi do různých století. Svou přízeň nám nadále zachoval i Mgr. Aleš Pavelka, který se s klienty bude setkávat každý měsíc tentokrát v cyklu Tajemné Česko.

V lednu proběhly již první dvě přednášky a to z cyklu Cesty napříč staletími – Na samý počátek k Velkému třesku a druhá z cyklu Tajemné Česko – Pověst o hradu Houska. Reakce klientů byly pozitivní, tak doufáme, že nová témata pro ně budou zábavou i přínosem.

„V novém roce pěkně vesele…“ toho se drželi klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem, kteří si přišli ve čtvrtek 17. ledna společně zazpívat na již tradiční zpívání s Honzou.

Ve středu 16. ledna se mohli obyvatelé Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem odreagovat při turnaji ve stolních kuželkách. Hra je to nenáročná a mohou se jí účastnit i méně pohybliví klienti. Účast byla veliká, zúčastnilo se kolem dvaceti obyvatel a první tři místa byla oceněna diplomem a sladkostí.