Z akcí 2019

Již třetím rokem je Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem v Boskovicích zapojen do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, který pomocí databáze vánočních přání pomáhá potěšit osamocené seniory. Přináší radost, dojetí a dobrý pocit, že kolem nás je spousta empatických lidí, kteří mají srdce na pravém místě.

Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili, investovali svůj čas, kterého před vánoci není nazbyt a neváhali přijet třeba i z velké dálky, aby dárečky osobně našim seniorům předali.

Ve čtvrtek 12. prosince potěšily děti z Praktické školy Boskovice klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Svým vánočním vystoupením dokázaly předat nejen vánoční atmosféru, ale také pohádkové poselství, že dobro vítězí nad zlem, ale je důležité mít otevřené srdce a svým vlastním snažením se tomu trochu přičinit. Na závěr si všichni popřáli krásné svátky a předali si malé dárečky.

Ve dnech 10. a 11. prosince provoněla Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem vůně vánočního cukroví. Peklo se na všech odděleních a to tradiční linecké, vanilkové rohlíčky, sádlové koláčky a kokosové kuličky. Jak se cukroví povedlo, klienti ochutnají na vánočních besídkách příští týden.

V pondělí 9. prosince dopoledne si klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem mohli vyzkoušet svou zručnost. S pomocí žáků ze ZŠ Sušilova vyráběli malé vánoční ozdůbky, které si pak odnesli na své pokoje nebo je mohli darovat svým blízkým. Společně si všichni zazpívali koledy a navzájem si popřáli pěkné Vánoce. Děkujeme pedagogům i žákům za tvořivé, příjemně strávené dopoledne.

V pátek 6. prosince přišel do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem na krátké adventní setkání s klienty Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích. Pod vedením Marty Pražanové zazpívali vánoční písně a svátečního slova se zhostil farář Jiří Bureš, který za klienty dochází v průběhu celého roku.

 

Ve středu 4. prosince naděloval v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem Mikuláš. Rozdával nejen sladkosti, ale i radost, protože svou přítomností v doprovodu andělů a čertů vykouzlil úsměv na nejedné tváři. Děkujeme studentů SPgŠ Boskovice, kteří tuto milou tradici klientům zprostředkovali.

V pátek 29. listopadu zahájili společně klienti a zaměstnanci Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem advent. V jídelně se symbolicky zapálila první svíčka na adventním věnci a ředitelka zařízení Bc. Marie Sáňková pronesla krátkou řeč, ve které klienty seznámila s programem, který je pro ně připravený a popřála všem klidné adventní dny prosycené láskou a porozuměním.

Ve středu 4. prosince 2019 přišly obyvatele Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ na Mánesově ulici potěšit Mikulášským vystoupením děti z MŠ Bílkova. Připravily si pro ně pásmo písniček a básniček, obyvatelé je na oplátku odměnili sladkou odměnou. Nakonec děti obyvatelům věnovaly krásná vánoční přáníčka. Naše poděkování patří nejen dětem, ale i všem učitelkám i Výboru obyvatel DPS Penzion za krásnou akci ke každoročnímu zpříjemnění adventního času seniorům.

Ve čtvrtek 21. listopadu si klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem opět mohli zazpívat a zpříjemnit si tak odpoledne se sborem z DPS Mánesova. V tomto roce zavítá sbor do domova ještě jednou a to v adventním čase. Sboru na závěr za jeho činnost poděkovala paní ředitelka Bc. Marie Sáňková.