Z akcí 2019

Začátek září tradičně patří výletu do Domova pro seniory v Letovicích na turnaj v kuželkách. Tentokrát se odehrál ve čtvrtek 5. září. Družstva opět soutěžila ve čtyřech disciplínách - ruské kuželky, stolní kuželky, dřevěné kuželky a finská kolíková hra Molkky. A stolní kuželky známe i od nás z domova a měli jsme je přece jen trochu natrénované. Vítězům i všem zúčastněným přišel poblahopřát starosta města Letovice Mgr. Petr Novotný. Užili jsme si krásný slunečný den, plný milých setkání, nových zážitků i dobrého pohoštění.

V úterý 3. září se linula po zařízení Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem vůně jablíček. Dělaly se totiž křížalky, které se pak staly i malou odměnou pro toho, kdo vyhrál v luštění křížovky, kterou si pro klienty připravily aktivizační pracovnice. Vítěze vylosovala vedoucí úseku přímé obslužné péče Mgr. Leona Krejčířová a stala se jí klientka paní Grulichová. Při gratulaci jsme ji zastihli při luštění křížovky.

Klientky Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem pekly ve čtvrtek 29. srpna domácí chléb. Připomněly si tak tradici dožínek, která se v některých krajích dodržuje symbolicky dodnes. Dopoledne tak klientkám příjemně uteklo, povídalo se a než těsto vykynulo, zavzpomínalo se při fotkách na události letošního léta, které se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci.  Chléb se povedl a odpoledne si na něm mohli klienti pochutnat. To byla pane dobrota…

V pondělí 12. srpna se v jídelně Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem konala velká vlastivědná zkouška. Aktivizační pracovnice připravily pro klienty kvíz s názvem: "Jak dobře znáte Českou republiku?" Nebyla to zkouška jako taková, ale spíš prázdninová turistika u stolu a připomenutí si toho, která místa kdo navštívil a jak krásnou zemi máme.

K létu patří výlety a tak i klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem vyrazili 18. července v doprovodu aktivizačních pracovnic na nedalekou Macochu.  Výletu přálo pěkné teplé počasí a bylo proto potřeba i malé osvěžení.  Někteří si pochutnali na zmrzlině, někteří na pivečku a nazpět se všichni vraceli příjemně omámeni prázdninovou atmosférou s písničkou na rtu:  „Sláva, nazdar výletu nezmokli jsme, už jsme tu….“

Již potřetí zavítal mezi klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem pan Václav Ston z Moravské Třebové se svou rozsáhlou sbírkou svatých obrázků. Bylo tomu ve středu 17. července a klienti se měli opět na co dívat. Pan Ston je také skvělý vypravěč a pyšní se nejednou historkou, takže hodina s ním uteče jako voda. Klienti se mohou na pana Stona opět těšit v adventním čase, kdy nám slíbil další návštěvu.

Ve čtvrtek 11. července 2019 se konalo v jídelně Domova pro seniory tradiční narozeninové posezení, které pro klienty organizují dobrovolnice sdružené pod Unií katolických žen. Tento křesťanský spolek s celostátní působností má ve svém poslání mimo jiné také podporu duchovního života ve farnosti, charitativní akce a činnosti zaměřené na pomoc potřebným ve svém okolí.  Již dvanáct roků dochází dobrovolnice pod vedením paní Marušky Kosatíkové do našeho zařízení pomáhat při zajištění duchovních potřeb klientů a bohoslužeb sloužených každé pondělí v kapli domova. Jejich další dobročinnou aktivitou jsou narozeninová posezení, při kterých chodí tradičně každý druhý čtvrtek v měsíci přát obyvatelům domova s kytičkou, vlídným slovem a pěknou písničkou.

Při letošním červencovém narozeninovém posezení se ale tentokrát nepřálo jen klientům domova. Popřát paní Marušce Kosatíkové u příležitosti  významného životního jubilea a poděkovat za dlouholetou dobrovolnickou práci přišla také ředitelka domova Marie Sáňková. Jubilantka k tomu s úsměvem dodává, že klienti jsou pro ni taková druhá rodina a chodí za nimi moc ráda. Srdečný přístup, zájem o lidi a dobrou náladu šíří kolem sebe paní Kosatíková  při každém setkání. Není se proto čemu divit, že setkávání s katolickými ženami jsou u klientů domova velmi oblíbená. Všichni jubilantce paní Marii Kosatíkové při této příležitosti  přejeme, ať se její milá tvář má stále důvod usmívat, těší se nadále dobrému zdraví a její vitalita jí vydrží co nejdéle.

V průběhu letních měsíců, když je venku pěkné počasí, si klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem mohou v rámci pohybových aktivit na zahradě zacvičit. Pro klienty je to příjemná změna, protože komu by neprospěl a neudělal dobře pohyb na čerstvém vzduchu pod rozkvetlou pergolou.

Klienti i zaměstnanci MSSS Boskovice si v pondělí 24. června odpoledne užili společné grilování a hudební program, který zajistil divadelní spolek Slunečnice v čele s mladým a nadaným zpěvákem Kristiánem Šebkem.  Zahradu Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem provoněla neodolatelná vůně grilovaných klobásek, do daleka zněly melodie známých českých interpretů a dobrá nálada nakazila snad všechny přítomné. Léto je totiž v plném proudu, tak si ho pojďme všichni krásně užít, než nám zase skončí.