Z akcí 2020

MSSS Boskovice, p.o. ve spolupráci s Městem Boskovice distribuuje v měsíci květnu klientům Pečovatelské služby tzv. „Seniorskou obálku neboli I. C. E. kartu“.

Seniorská obálka (I.C.E. karta), v doslovném znění „In Case of Emergency“ (přeloženo „v mimořádném případě nebo v případě nouze“) je určena seniorům nebo osobám se zdravotním postižením, kteří žijí ve svém domácím prostředí osamoceně. Seniorská obálka má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Jedná se o osvětovou kampaň, která napomůže k rychlé orientaci při příjezdu záchranných složek, které zde naleznou nejdůležitější informace týkající se zdravotního stavu seniora nebo osoby se zdravotním postižením. Tím se usnadní řešení krizové situace a zefektivní poskytovaná pomoc. Současně záchranné složky mohou kontaktovat osobu blízkou a zjistit si další informace nebo naopak informace předat.

Obálku klient vyplňuje v klidu společně se svými blízkými nebo pracovníkem pečovatelské služby a poté ve vyhrocené situaci mají záchranné složky ty nedůležitější informace ihned k dispozici.

Seniorská obálka je projekt, který zajistí bezpečnější prostředí zejména našim seniorům.
Děkujeme rodinným příslušníkům za spolupráci při vyplnění seniorské obálky.

Ostatní zájemci mohou senior obálku získat zdarma na distribučním kontaktním místě Senior Point Boskovice, budova MěÚ - Masarykovo nám. 4/2 (každou středu od 9:00 do 15:00 hod., tel. 516 488 787), popřípadě u pí M. Veselé - odbor ŠKOL (po - pá od 7:00 do 14:00 hod., tel. 516 488 672), dále na odboru sociálních věcí.

Dobrou náladu, která je v této době potřeba víc než kdy jindy, rozproudily ve čtvrtek 30. dubna po Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem rozverné čarodějnice. Proletěly zařízením jako každoročně, i když tentokrát bez společného posezení u grilované klobásy. Navštívily klienty na pokojích, kde si s nimi zazpívaly a zavtipkovaly.

I přes nouzový stav se činnosti u nás v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem nezastavily. Klienti chodí na krásně rozkvetlou zahradu, trénují paměť nebo cvičí s aktivizačními pracovnicemi…

 

I přes nepříznivá opatření se podařilo aktivizačním pracovnicím vykouzlit velikonoční náladu. S klienty se v nouzovém stavu pracuje individuálně. I když společné aktivity se nekonají, neznamená to, že se nic neděje. Napekli jsme beránky, zaseli osení a nazdobili vajíčka, abychom klientům připomenuli velikonoční svátky. Duchovní poselství bylo tentokrát předáno on-line přenosem mše z kostela sv. Martina v Blansku. V době, kdy ještě bylo možné společné setkání, paní ředitelka Bc. Marie Sáňková vlídným slovem také duchovně podpořila klienty v tomto nelehkém čase.

Trochu opožděně 10. března oslavily MDŽ klientky Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. K odpolední kávě si napekly máslové sušenky a aktivizační pracovnice jim připravily jako překvapení a také trochu pro potěšení oka originální jarní květinovou bábovku. Vždyť většina žen si dá ráda něco sladkého a květiny miluje snad úplně každá.

 

Ve středu 4. března se začala do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem pomalinku vkrádat jarní nálada. Dopoledne se tvořily na kulturních místnostech jarní obrázky se studenty a odpoledne některé klienty zlákalo jarní, byť ještě zubaté, sluníčko na zahradu, kde se už objevily první jarní kytky.

Ve středu 26. února prošel areálem Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem masopustní průvod. Hlasité zvuky a zpěv probudily a rozesmály také kdejakého spáče a mrzouta. Skončilo tak období veselí, zabíjaček a tancovaček.

Nyní v období předvelikonočního půstu naši předkové nejedli maso, zdrželi se alkoholu a některých dalších činností. Půst měl být dle církevní tradice obdobím dobrých skutků, almužen a také dobou, kdy se postící soustředí na duchovní život.

Zapomenutou tradici připomněly ve čtvrtek 20. února klientům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem před nadcházejícím postním období před velikonocemi aktivizační pracovnice. Symbolicky se hodovalo, zpívalo, podávalo něco málo mastného a proběhla také ochutnávka medoviny, kterou klienti s aktivizačními připravovali podle staročeského receptu již na podzim. Klientům se akce velmi líbila, protože bylo veselo a tak to má v období masopustu být. Toto období se dle tradic uzavře masopustním průvodem, na který se klienti mohou těšit ve středu 26. února.

Ve středu 12. února proběhl v jídelně Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Námořnický bál. Mezi klienty zavítali hrdinové známých příběhů z filmových pláten jako třeba Sandokan s Marianou, Jack Sparrow a jeho posádka, hlavní hrdinové z filmu Titanik a další, kteří zpestřili program plesu krátkými, vtipnými scénkami. Nechyběla bohatá tombola, jako vždy stylová výzdoba a dobrá nálada všech zúčastněných. Ples se zkrátka vydařil a neměl chybu, jak říkali ti, co na něj přišli…