Zahájení adventu

V pátek 30. listopadu zahájili klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem společně s personálem adventní čas. Ředitelka zařízení Bc. Marie Sáňková a vedoucí úseku přímé obslužné péče Mgr. Leona Krejčířová zapálily první adventní svíčku a popřály všem přítomným krásné, atmosférou pohody naplněné dny, které nám zbývají do blížících se svátků. Klienti se mohli podívat na pohádku a strávit tak odpoledne ve vzájemné pospolitosti.