Novoroční mše

V pondělí 7. ledna odpoledne se zaměstnanci i klienti MSSS Boskovice společně sešli při novoroční mši svaté, kterou odsloužil p. Alois Sedlák, který všem požehnal, ale hlavně připomněl, jak je důležité si v sobě nést pocit vzájemné lásky a porozumění po celý rok. Závěrem přítomné pozdravil a popřál vše nejlepší do nového roku starosta města Ing. Jaroslav Dohnálek.