Škola Slunce a její nová témata…

V lednu byla klientům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem představena nová témata Školy Slunce, se kterými se budou setkávat v průběhu roku 2019 pod hlavičkou Cesty napříč staletími.

Cestovat se bude za známými osobnostmi do různých století. Svou přízeň nám nadále zachoval i Mgr. Aleš Pavelka, který se s klienty bude setkávat každý měsíc tentokrát v cyklu Tajemné Česko.

V lednu proběhly již první dvě přednášky a to z cyklu Cesty napříč staletími – Na samý počátek k Velkému třesku a druhá z cyklu Tajemné Česko – Pověst o hradu Houska. Reakce klientů byly pozitivní, tak doufáme, že nová témata pro ně budou zábavou i přínosem.