Malujeme…

Aktivizační pracovnice Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem se rozhodly během měsíce února zapojit do malování co největší počet klientů. Pastelky jsou totiž nejen pro děti výborným relaxačním a antistresovým pomocníkem. Překvapením bylo i pro samotné klienty, že jim to vlastně s pastelkami jde a příjemně se u toho odreagují.