Velikonoční tradice se každoročně udržují i v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem. Patří k nim neodmyslitelně barvení vajíček s jarní výzdobou, pečení beránků se svátečním posezením a samozřejmě velikonoční mše svatá.

About Author