Slavnostní předání certifikátů Školy Slunce

Škola Slunce je projekt, který v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem běží již devátým rokem. V jeho rámci mohou klienti využívat různé přednášky, besedy prezentace a činnosti, které posilují tělo i ducha. Každým rokem je obsah Školy Slunce nabyt novými tématy a absolventi pak v závěru školního roku dostávají certifikát. Jeho předání bývá pro klienty malou slavností.

Certifikáty absolventům ve středu 12. června předal starosta města Boskovice pan Ing. Jaroslav Dohnálek, který projekt Škola Slunce zaštítil již při jeho zrodu před devíti lety. Dále se jako host účastnil pan Mgr. Aleš Pavelka, jeden z aktivních přednášejících a dlouholetých dobrovolníků. Všichni vyslovili klientům a všem, jež se na přípravě Školy Slunce podílejí, svůj obdiv a poděkování za vynaložené úsilí, bez kterého se takový projekt neobejde.