Výlet na Macochu

K létu patří výlety a tak i klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem vyrazili 18. července v doprovodu aktivizačních pracovnic na nedalekou Macochu.  Výletu přálo pěkné teplé počasí a bylo proto potřeba i malé osvěžení.  Někteří si pochutnali na zmrzlině, někteří na pivečku a nazpět se všichni vraceli příjemně omámeni prázdninovou atmosférou s písničkou na rtu:  „Sláva, nazdar výletu nezmokli jsme, už jsme tu….“