Jak dobře znáte Českou republiku?

V pondělí 12. srpna se v jídelně Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem konala velká vlastivědná zkouška. Aktivizační pracovnice připravily pro klienty kvíz s názvem: "Jak dobře znáte Českou republiku?" Nebyla to zkouška jako taková, ale spíš prázdninová turistika u stolu a připomenutí si toho, která místa kdo navštívil a jak krásnou zemi máme.