Křížalky s křížovkou

V úterý 3. září se linula po zařízení Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem vůně jablíček. Dělaly se totiž křížalky, které se pak staly i malou odměnou pro toho, kdo vyhrál v luštění křížovky, kterou si pro klienty připravily aktivizační pracovnice. Vítěze vylosovala vedoucí úseku přímé obslužné péče Mgr. Leona Krejčířová a stala se jí klientka paní Grulichová. Při gratulaci jsme ji zastihli při luštění křížovky.