Hry seniorů 2019

V úterý 1. října žil Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem MSSS Boskovice středověkou atmosférou. Probíhal zde již čtrnáctý ročník her seniorů, kterých se zúčastnilo sedm družstev. Tři domácí a čtyři hostující družstva z okolních  domovů pro seniory v Blansku, Černé Hoře, Letovicích a Předklášteří.  Hry byly připraveny ve středověkém stylu a tomu odpovídala i výzdoba a soutěžní stanoviště. Senioři si mohli vyzkoušet disciplíny připomínající středověká řemesla nebo dovednosti a věřte, že všechny úplně jednoduché nebyly. Třeba namíchat barvy s alchymistou, složit písemnou zkoušku u mistra písaře nebo pomoci pradleně pověsit zatoulané ponožky, dalo některým pěknou práci. Byla to ale především pohodová atmosféra a zábava, kterou si všichni v průběhu her užili.

K programu a dobré zábavě také přispěli studenti Střední pedagogické školy v roli kejklířů a děti ze Základní a Praktické školy Boskovice svým hudebním vystoupením o středověkých řemeslech. Vyvrcholením her bylo slavnostní vyhlášení výsledků, ceny vítězům přišel předat starosta města Boskovice Ing. Jaroslav Dohnálek.  A kdo vlastně vyhrál? První cena putovala do Domova pro seniory v Blansku, druhé místo obhájilo domácí družstvo z oddělení Přízemí a třetí místo získal Domov pro seniory v Předklášteří. Všem zúčastněným seniorům a zařízením děkujeme za účast, zvláštní poděkování patří všem, kteří se na přípravě a organizaci her podíleli a také Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR za finanční podporu akce.