V pátek 29. listopadu zahájili společně klienti a zaměstnanci Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem advent. V jídelně se symbolicky zapálila první svíčka na adventním věnci a ředitelka zařízení Bc. Marie Sáňková pronesla krátkou řeč, ve které klienty seznámila s programem, který je pro ně připravený a popřála všem klidné adventní dny prosycené láskou a porozuměním.

About Author