Zpívánky

Od ledna tohoto roku si mohou klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem pravidelně zazpívat pod vedením zkušeného sbormistra pana Jaroslava Drábka. Zpívánky, jak jsme nazvali tuto akci, se budou konat jednou měsíčně v jídelně domova. Poprvé se konaly ve čtvrtek 23. ledna. Všichni jsou srdečně zváni.