Masopust

Ve středu 26. února prošel areálem Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem masopustní průvod. Hlasité zvuky a zpěv probudily a rozesmály také kdejakého spáče a mrzouta. Skončilo tak období veselí, zabíjaček a tancovaček.

Nyní v období předvelikonočního půstu naši předkové nejedli maso, zdrželi se alkoholu a některých dalších činností. Půst měl být dle církevní tradice obdobím dobrých skutků, almužen a také dobou, kdy se postící soustředí na duchovní život.