Jak se u nás máme…

I přes nouzový stav se činnosti u nás v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem nezastavily. Klienti chodí na krásně rozkvetlou zahradu, trénují paměť nebo cvičí s aktivizačními pracovnicemi…