MSSS Boskovice, p.o. ve spolupráci s Městem Boskovice distribuuje v měsíci květnu klientům Pečovatelské služby tzv. „Seniorskou obálku neboli I. C. E. kartu“.

Seniorská obálka (I.C.E. karta), v doslovném znění „In Case of Emergency“ (přeloženo „v mimořádném případě nebo v případě nouze“) je určena seniorům nebo osobám se zdravotním postižením, kteří žijí ve svém domácím prostředí osamoceně. Seniorská obálka má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Jedná se o osvětovou kampaň, která napomůže k rychlé orientaci při příjezdu záchranných složek, které zde naleznou nejdůležitější informace týkající se zdravotního stavu seniora nebo osoby se zdravotním postižením. Tím se usnadní řešení krizové situace a zefektivní poskytovaná pomoc. Současně záchranné složky mohou kontaktovat osobu blízkou a zjistit si další informace nebo naopak informace předat.

Obálku klient vyplňuje v klidu společně se svými blízkými nebo pracovníkem pečovatelské služby a poté ve vyhrocené situaci mají záchranné složky ty nedůležitější informace ihned k dispozici.

Seniorská obálka je projekt, který zajistí bezpečnější prostředí zejména našim seniorům.
Děkujeme rodinným příslušníkům za spolupráci při vyplnění seniorské obálky.

Ostatní zájemci mohou senior obálku získat zdarma na distribučním kontaktním místě Senior Point Boskovice, budova MěÚ – Masarykovo nám. 4/2 (každou středu od 9:00 do 15:00 hod., tel. 516 488 787), popřípadě u pí M. Veselé – odbor ŠKOL (po – pá od 7:00 do 14:00 hod., tel. 516 488 672), dále na odboru sociálních věcí.

About Author