Vystoupení orchestru Consonare

Ve čtvrtek 11. června 2020 přišel komorní dechový orchestr Consonare při Evangelickém sboru Boskovice udělat radost obyvatelům Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Domu s pečovatelskou službou. Celému orchestru, pod vedením faráře Jiřího Bureše, moc děkujeme. Vystoupení se nám moc líbilo, pro naše obyvatele to byl krásný zážitek.