Ve středu 16. září si klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem společně s aktivizačními pracovnicemi zpříjemnili odpoledne posezením na zahradě. Aktivizační pracovnice pro ně připravily velkou dekorační mísu plnou barevných podzimních plodů, která posloužila jako reminiscenční pomůcka. Povídalo se o zpracování plodů, o podzimní náladě a vzpomínalo na to, jaký býval podzim za časů jejich mládí.

About Author