Listopad v MSSS

Listopadové dny byly letos neobvykle teplé. Teploty se držely často i nad deset stupňů. Bylo hodně pod mrakem a sluníčko ani sněhová vločka nás nezašimraly po tváři, aby rozveselily někdy přicházející podzimní chmury. A tak nezbývalo, než najít způsob jak je rozehnat. Proto byl téměř na každý den připravený program.

Dlabaly se dýně, to nám šlo náramně, promítaly se filmy, cvičilo se, hrálo se Člověče nezlob se a hlavně se často zpívalo. Opět nás přišel se svým pásmem povídání a písniček potěšit pěvecký sbor z Domu s pečovatelskou službou "Penzion", vydařené bylo i odpoledne s kytarou, na kterou hrál a zpíval s Vámi náš zaměstnanec Honza Vlček.

Příjemně jsme se pobavili s žáky ZŠ Boskovice Štefánikova, kteří mezi nás přišli v rámci projektu „72 hodin“, jehož cílem je, aby dobrovolníci z řad mládeže smysluplně vyplnili čas sobě i ostatním. Měli pro nás nachystané zábavné scénky, kvizy, hry a hlavolamy a to vše proložené písničkami za doprovodu hudebních nástrojů. Spokojenost a zapálení pro dobrou věc bylo vidět na obou stranách.

S Cestománií jsme navštívili Antarktidu a pan profesor Pavelka nám tentokrát vyprávěl o historii České televize.

Poslední listopadový týden patřil již přípravám na advent. Se studenty SPgŠ jsme za zvuku koled vyráběli adventní věnce a jedno odpoledne nám zkušená aranžérka paní Mája předvedla, jak lze nádherně vyrobit vánoční dekorace. Po domově i všude kolem se zvolna rozlévá vánoční atmosféra, vznikají překrásně nazdobené koutky, rozsvěcují se svíčky, a co nevidět ucítíme i vůni vánočního cukroví. Ať je tedy letošní adventní čas časem spokojených dní, milých slov, setkání a my ať se dočkáme zastavení a můžeme vnímat ten dar tohoto kouzelného období.