Advent v MSSS

Adventní čas byl pro každého z nás trochu jiný, každému z nás se advent a vánoční svátky pojí se spoustou vzpomínek a zvyků, které se v různých rodinách a hlavně jiné době prožívají malinko odlišně.

Naší snahou je v tomto období propojit svět dávných tradic a skromných, tichých vánoc s novodobým charakterem nynějších blikajících, reklam plných, bohatých, vánočních svátků a vyvolat ten sváteční pocit klidu a radosti ve vzájemném spoluprožívání.

Snad se nám to díky pestrému programu, který byl pro naše klienty na adventní čas připraven, alespoň trochu podařilo. Za to patří velké poděkování všem, kdo se na něm podíleli. A kdo to byl? Vánočním vystoupením nás přišli potěšit: pěvecký sbor DPS Mánesova, manželé Procházkovi, děti pod vedením svých učitelek ze všech boskovských MŠ, ZŠ, PrŠ ul. Štefánikova, studenti pedagogické a zdravotní školy, Mgr. Aleš Pavelka, sdružení Evangelíků a sdružení KLAS.

O vánoční atmosféru se také starali všichni zaměstnanci, kteří s klienty pekli vánoční cukroví, včetně vánoček, zdobili zařízení, zpívali koledy a na každém oddělení připravili sváteční posezení.

Posuďte sami jak nám bylo dobře…