Stáž studentek ze Slovenska

V rámci projektu EU Erasmus byly v měsíci listopadu po dobu deseti dní v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem na odborné stáži studentky čtvrtého ročníku ze slovenské školy Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, Levice. Studentky spolupracovaly především s aktivizačním oddělením a podílely se na přípravě volnočasových aktivit pro naše klienty. Jednou z nich byla interaktivní prezentace, ve které klientům představily sebe, své město i vlast. Studentkám bylo ukázáno celé zařízení a systém práce, kterým se o seniory staráme. Smutné bylo loučení, protože nám i klientům za ten krátký čas přirostly k srdci a byly pro nás inspirací i posilou.