Zahájení adventu v našich zařízeních …

K adventu již neodmyslitelně patří adventní věnce, na jejichž výrobě se naši klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem každoročně podílí. V úterý 24. listopadu se na všech kulturních místnostech rozvonělo jehličí a klienti se za asistence studentek SPgŠ Boskovice pustili do práce.

Ve čtvrtek 26. listopadu floristka paní Michalová s kolegyní předvedla, jak si lze slavnostně vyzdobit byt, či jiné prostory. Všichni přihlížející obdivovali jejich zručnost a krásné dekorace, které jim vznikaly pod rukama.

Adventní období v našem zařízení další den přivítala milým proslovem ředitelka Městské správy sociálních služeb Bc. Marie Sáňková. Klienty pozvala na programy, které je čekají v prosinci a popřála pěkné adventní dny.