Mikuláš

Oči klientů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem rozzářily studentky SPgŠ Boskovice, které se v úterý 8. prosince převlékly za Mikuláše, čerty a anděly. Prošly celé zařízení, navštívily klienty na pokojích a předaly jim malý balíček sladkostí.