Předvánoční vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice

Už se stalo tradicí, že předvánoční čas klientům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem v Boskovicích přicházejí zpestřit pod vedením svých vychovatelek děti z Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Boskovice. Vystoupení mají vždy perfektně připravené. Tento rok klientům zahrály aktuální pohádku o zimě bez sněhu, zazpívali si s nimi nejznámější koledy a sváteční poselství celému vystoupení dalo sólo na housle nadaného žáka tohoto umění Tomáše Krajsla.