Prevence kriminality páchané na seniorech

V pondělí 6. listopadu uspořádala Městská policie Boskovice v Městské správě sociálních služeb besedy „Senioři a prevence kriminality“. V dopoledních hodinách proběhla tato akce v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“ na ulici Mánesova a v odpoledních hodinách v jídelně Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem na Sadové ulici. Besedy na obou místech byly otevřeny seniorské veřejnosti. Za vedení Města Boskovice akci na obou místech podpořila účastí starostka města Bc. Hana Nedomová. V rámci besed se diskutovaly tří tematické okruhy:

  • zástupce organizace BESIP vystoupil na téma „Senioři a jejich ohrožení v dopravě“
  • zástupkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. představily oblast „Senioři a jejich ohrožení ze strany nepoctivých prodejců (triky podvodníků, předváděcí akce, ochrana spotřebitelů)“
  • ředitel Městské police Boskovice vystoupil s tématem „Senioři nejčastější oběti podvodů“

Každý účastník besedy na závěr dostal stolní kalendář na rok 2018 speciálně určený pro seniory obsahující rady a mnoho dalších užitečných informací a také praktické předměty z retroreflexivních materiálů.