Oslava 100 let v Domově pro seniory

Ve středu dne 31. ledna 2018 oslavila obyvatelka Domova pro seniory paní Anežka Šindelková krásné sté narozeniny. Blahopřát přišli nejen rodinní příslušníci společně se zaměstnanci MSSS Boskovice, ale také místostarostka Boskovic Mgr. Dagmar Hamalová, Milada Kovaříková za Sbor pro občanské záležitosti a zástupci OSSZ Blansko. Za celý kolektiv přejeme paní Šindelkové hlavně pevné zdraví do dalších let, hodně lásky, spokojenost a pohodu, šťastný život bez starostí a vždy dobrou náladu.