Cvičení imobilních klientů

Významnou součástí péče o klienty v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem je pohyb. Klienti mohou navštěvovat skupinová cvičení a celkově jsou podporování k mnoha základním pohybovým aktivitám, ať už je to cvičení na lůžku, chůze, jízda na motomedu nebo jen provádění každodenních pohybových stereotypů. Myslí se při tom i na klienty, kteří se již sami nedostanou z lůžka. Personál je vysazuje a přiváží na tělocvičnu, kde si mohou společně zacvičit. Důležitým aspektem tohoto cvičení je také kontakt s ostatními klienty v zařízení.