Velikonoční mše svatá

Velikonoční mší svatou odsloužil pro klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem ve čtvrtek 5. dubna odpoledne P. Alois Sedlák. Účastnila se také místostarostka města Boskovice Mgr. Dagmar Hamalová. Sváteční slovo bylo příjemnou tečkou za velikonočními svátky a dodalo klientům i zaměstnancům optimistické ladění do krásných jarních dnů.