Zpíváme si pro radost…

Pod tímto heslem se nesla nálada 9. května odpoledne, kdy si klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem zazpívali společně se sborem  DPS „Penzion“ Mánesova, který pod vedením pana Jaroslava Drábka neustále obměňuje repertoár a stále má co nového nabídnout. A taky mají vždy doslova „vyprodaný sál.“ Zpívá se v jídelně a ta je vždy plná, protože klienti našeho domova zpívají opravdu rádi 🙂