Výlet do města

Pravá letní nálada se zhostila všech, kteří vyrazili ve čtvrtek 31. května na malý výlet městem. Nesměla chybět zastávka na zmrzlině s posezením u kašny, procházka židovským městem potěšení oka v zámeckém parku a vůně kvetoucích líp, která to vše doprovázela. Výletu se zúčastnili klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem společně s personálem a se studenty SPgŠ Boskovice.