Sportovní hry pro seniory v Boskovicích

V úterý 25. září se v Městské správě sociálních služeb Boskovice již konal XIII. ročník Sportovních her pro seniory, tentokrát na téma „ANTIKA“.  Sportovního klání se zúčastnilo celkem 7 družstev, z toho tři domácí družstva z Boskovic a 4 další družstva z domovů pro seniory v Letovicích, Blansku Předklášteří a Černé Hory.

Po slavnostním zahájení akce a krátké prezentaci antického období, při které nechyběly ani postavy božstva v čele s Diem a jeho manželkou Hérou, se soutěžící vydali plnit jednotlivé disciplíny. Všechna stanoviště se nesla v duchu Antiky, a tak se všichni mohli dozvědět více nejen o tomto období, ale i úloze jednotlivých bohů.

Vítězem sportovních her se tentokrát stalo domácí družstvo Domova pro seniory v Boskovicích. Pomyslnými vítězi ale byli všichni, kdo se Antických her zúčastnili a dobře se bavili.

Závěrem her seniory svým vystoupením potěšily a rozezpívaly děti z Mateřské školy, základní školy a praktické školy Boskovice. Na přípravě a programu sportovních her se podíleli také studenti Střední pedagogické školy Boskovice. Akce byla podpořena a spolufinancována Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Celé sportovní hry byly provázeny úžasnou přátelskou a pohodovou atmosférou.

Všem, kteří se podíleli na organizaci Sportovních her pro seniory v Boskovicích, moc děkujeme.

Text a foto:  MSSS Boskovice, p. o. a Jaroslav Parma

Účastníci akce:
Domov pro seniory - Městská správa sociálních služeb, Boskovice
Domov pro seniory Černá Hora
Senior centrum Blansko
Centrum sociálních služeb města Letovice
Domov pro seniory Předklášteří