Poslední letošní grilování

Ve středu 10. října odpoledne se tento rok naposled sešli klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem společně s personálem na zahradě domova při posledním grilování. Počasí akci přálo a všichni si to moc užili. Aktivizační pracovnice připravily krátký program se scénkami, při kterém se hrálo, zpívalo a také byly vyhlášeny výsledky Kuželkoligy 2018. Oceněni byli nakonec všichni, kteří si v letních měsících šli s chutí zahrát a nasbírali bodíky pro své oddělení.