Mikulášské vystoupení

Ve středu 4. prosince 2019 přišly obyvatele Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ na Mánesově ulici potěšit Mikulášským vystoupením děti z MŠ Bílkova. Připravily si pro ně pásmo písniček a básniček, obyvatelé je na oplátku odměnili sladkou odměnou. Nakonec děti obyvatelům věnovaly krásná vánoční přáníčka. Naše poděkování patří nejen dětem, ale i všem učitelkám i Výboru obyvatel DPS Penzion za krásnou akci ke každoročnímu zpříjemnění adventního času seniorům.