Vzdělávání zaměstnanců 2019

22. 1. Supervize

6. 2. Náhlé zhoršení stavu klienta I. „ A co teď?“

Cílem kurzu bylo seznámit zaměstnance sociálních služeb se základními stavy, které souvisí s náhlým zhoršením stavu klienta nebo se zhoršením chronických onemocnění u starších pacientů. Účastníci kurzu umí rozpoznat časné příznaky vybraných typů náhlého zhoršení stavu klienta a byli seznámeni se základy první pomoci a úkony laické přednemocniční péče.

7. 3. Péče o klienty na pracovištích se zvláštním režimem

Účastníci získali informace, jak bezpečně pečovat o klienty s degenerativním onemocněním mozku a jakým způsobem uspokojovat jejich potřeby s ohledem na akutní fázi onemocnění. Také získali informace, jak chápat poruchy chování nemocných uživatelů a jak tyto poruchy profesionálně zvládat.

10. 4. Jak „přežít“ péči o klienty sociálních služeb

Cílem bylo naučit účastníky dbát o své duševní zdraví při práci s klienty sociálních služeb. Účastníci kurzu se naučili porozumět svým psychickým stavům a myšlenkám při práci s klientem, naučili se rozlišovat jedinečnost své osobnosti a přijímat sami sebe takoví, jací jsou a tím porozumět a v souladu s pracovním prostředím korigovat své reakce na situace, se kterými se setkávají při práci s klienty sociálních služeb.

22. 5. Komunikace v obrazech se zaměřením na osoby s demencí

Účastníci se naučili správně komunikovat s klienty s demencí, rozpoznávat a uspokojovat jeho potřeby a tak předcházet neklidnému či problémovému chování uživatele.