Opatření pro návštěvy klientů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

UPOZORNĚNÍ: NA NÁVŠTĚVU DO ZAŘÍZENÍ SE JIŽ NENÍ NUTNÉ TELEFONICKY OBJEDNÁVAT.

Doba návštěv:                        od 13.00 do 16.00

Čas trvání návštěvy:             do 60 minut

Pravidla návštěvy:

 • Při příchodu návštěva vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti, zároveň svým podpisem také stvrdí informovanost o těchto opatřeních.
 • Návštěva předloží:
  • písemný doklad o negativním výsledku absolvovaného PCR nebo POC (antigenního) testu, akceptováno je i potvrzení od zaměstnavatele, případně SMS zprávu potvrzující absolvování testu a k tomu čestné prohlášení o pravdivosti, a to nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy,
  • návštěva může využít individuálně zakoupeného samotestu, který je nutno provést přímo v zařízení za účasti zaměstnance MSSS Boskovice,
  • nebo kopii lékařského potvrzení o prodělání onemocnění COVID – 19,
   v posledních 90 dnech (tato kopie zůstane v zařízení),
  • certifikát MZ ČR provedeném o očkování a od aplikace dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Výjimkou, kdy test ani prodělání onemocnění nemusí být doloženo, je terminální stádium nevyléčitelného onemocnění klienta a dále z důvodu psychického stavu
a sociální situace, kdy přítomnost druhé osoby je nezbytně nutná. Výjimku potvrzuje ředitelka organizace, popř. vedoucí úseku přímé obslužné péče.

 • Návštěvní doba: každý den od 13.00 hodin do 16.00 hodin.
 • Maximálně 2 osoby po dobu 60 minut.
 • Návštěva bude povolena pouze osobám bez příznaku COVID onemocnění,
  při vstupu do zařízení provedou dezinfekci rukou a bude jim změřena tělesná teplota.
 • Návštěva po celou dobu pobytu v zařízení musí používat vlastní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 • Návštěva nebude povolena u klientů, kteří jsou v izolaci nebo v karanténě.
 • Návštěva dodržuje odstup od ostatních min. 2 metry.
 • Kontakt mezi klientem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech, a to pouze na co nejkratší dobu.
 • Návštěva se zbytečně nedotýká předmětů a ploch, po celou dobu návštěvy v zařízení nic nepije a nejí.

V zájmu ochrany zdraví našich klientů je bezpodmínečně nutné dodržovat nastavená opatření k zabránění šíření onemocnění v zařízení a řídit se instrukcemi personálu. V případě jejich porušení nebude návštěva umožněna, nebo může být předčasně ukončena. Po každé návštěvě je místnost vyvětrána a je provedena dezinfekce ploch.


Vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 provádějí v našem okolí tato odběrová místa:

https://www.nembce.cz/testovani-covid-19
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/cf149af4-9694-45d2-9847-7c678d56f303/
https://www.olujevicko.cz/
Další informace o testování můžete získat na tomto odkaze:

Seznam odběrových míst – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz) nebo u Vašeho praktického lékaře.

Podmínky návštěv se mohou měnit dle vývoje epidemiologické situace a nařízení nadřízených orgánů (sledujte www.msssboskovice.cz).

Vydáno: V Boskovicích dne 7. 5. 2021
Bc. Marie Sáňková , ředitelka MSSS Boskovice, p. o.


Dodržujte prosím stanovená opatření k návštěvám: