Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

V souvislosti s vládními opatřeními k zamezení epidemie koronaviru (Covid-19) a vyhlášením vládního zákazu volného pohybu osob s účinností od 16. 3. 2020 jsme přijali v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem tato opatření: 

  • vzhledem k mimořádné situaci je naše zařízení pro veřejnost uzavřené;
  • od 9. 3. 2020 do odvolání je vyhlášen zákaz návštěv;
  • omezuje se pohyb klientů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem pouze na pobyt v zařízení;
  • rodinné příslušníky žádáme, aby se svými blízkými, pokud to situace dovolí, byli v telefonickém kontaktu. Můžete se také obrátit na sociální pracovnice nebo pracovníky na odděleních, kteří v případě potřeby telefonáty zprostředkují;
  • zařízení je uzavřené rovněž pro všechny neakutní dodávky a obchodní aktivity, osobní návštěvy zástupců obchodníků a firem atd. Výjimka platí pouze pro pravidelné zásobování;
  • žádáme občany, aby záležitosti ohledně podání nových žádostí o přijetí do zařízení nebo stavu podaných žádostí řešili se sociálními pracovnicemi zejména telefonicky nebo emailem, nikoliv osobní návštěvou

Petra Alexová, DiS.
Vedoucí sociálního úseku
511 183 148
alexova.msss@boskovice.cz

Mgr. Hrušková Kateřina
Sociální pracovnice
511 183 140
hruskova.msss@boskovice.cz

Mgr. Vybralová Veronika
Sociální pracovnice
511 183 140
vybralova.msss@boskovice.cz

Mgr. Leona Krejčířová
Vedoucí úseku přímé obslužné péče DS a DZR
511 183 311
krejcirova.msss@boskovice.cz