Informace pro obyvatele DPS Havlíčkova a DPS Mánesova

V souvislosti s vládními opatřeními k zamezení epidemie koronaviru (Covid-19) a vyhlášením vládního zákazu volného pohybu osob s účinností od 16. 3. 2020 upozorňujeme klienty Pečovatelské služby na opatření, která v poskytování pečovatelské služby zavádíme a sdělujeme další důležité informace:

 • Zavedené úkony pečovatelské služby poskytujeme prozatím bez omezení za zvýšených hygienických podmínek (pracovníci používají ochranné pomůcky – roušky, rukavice, dezinfekce). Pokud vám nyní péči nebo část péče může zajistit rodina, nemusíte mít obavy a sdělte to prosím pečovatelce nebo sociální pracovnici, poskytování služeb lze dočasně pozastavit. Stejně tak se na nás můžete obrátit v případě potřeby rozšíření úkonů potřebné péče nebo vyjednání dalších změn v rozsahu sjednaných služeb.
 • Obyvatelé DPS, kteří v současnosti nevyužívají pečovatelskou službu a chtěli by zajistit např. nákupy, obědy, popř. další služby, neváhejte nás kontaktovat.
 • Vláda České republiky doporučuje osobám starším 70 let po dobu nouzového stavu nevycházet mimo svá obydlí s výjimkou zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Ostatní osoby senioři nebo osoby s chronickým onemocněním by měli minimalizovat pobyt venku a předcházet tak riziku nákazy, z uvedeného důvodu po dobu trvání mimořádných opatření nabízíme možnost zajištění nákupů základních potravin, věcí osobní spotřeby a léků prostřednictvím pečovatelské služby a to i uživatelům, kteří tyto úkony nemají sjednané ve smlouvě o poskytování pečovatelské služby.
 • Pokud vám dochází léky, kontaktujte vašeho lékaře, který vám může zaslat e-recept a pečovatelka vám následně léky vyzvedne v lékárně. Pokud budete potřebovat v této věci pomoc s vyřízením, nebojte se to sdělit pečovatelkám nebo zavolat sociální pracovnici na níže uvedené kontakty, pomůžeme zařídit.
 • Od 16. 3. 2020 je do odvolání omezen standardní provoz půjčovny kompenzačních pomůcek, jejich zapůjčení bude v nutných případech a po předchozí telefonní domluvě na uvedených kontaktech.
 • Někteří lékaři po dobu trvání mimořádných opatřen výrazně omezují výkony a ordinační hodiny, pokud jste objednáni k lékařům, doporučujeme předem si telefonicky ověřit, zda objednaná vyšetření nejsou zrušena, v případě potřeby vám s vyřízením pomohou pečovatelky nebo sociální pracovnice.
 • Při úhradách za pečovatelskou službu doporučujeme po předloženém vyúčtování upřednostňovat bezhotovostní platby na účet MSSS číslo 284 120 011/0300, do zprávy pro příjemce napište svoje jméno a příjmení.
 • Od pondělí 16. 3. až do odvolání budou z preventivních důvodů pečovatelky na DPS „Penzion“ vydávat obědy pouze do jídlonosičů a roznášet obyvatelům přímo do bytů, tzn. nebude možnost sníst oběd v jídelně, ani si zde oběd vyzvednout. Označené jídlonosiče si od klientů vyzvedne pečovatelka v dopoledních hodinách. Pokud není jídlonosič označen, zajistíme označení.
 • Od 23. 3. bude kuchyň MSSS do odvolání vařit pouze 1 jídlo variantu A. Pokud jste si nahlásili v týdnu od 23. 3. – 29. 3. variantu B, bude automaticky změněna na variantu A. Pokud oběd nechcete odebrat, nahlaste prosím zrušení oběda pečovatelkám nebo sociálním pracovnicím.
 • Prosíme klienty a rodinné příslušníky, informujte nás prosím včas, pokud přijdete do styku s nakaženými osobami nebo osobami v nařízené karanténě. Pečovatelská služba vám bude v případě potřeby nadále poskytována, ale je nutné zvýšit režim hygienických opatření, abychom zamezili riziku dalšího šíření nákazy.
 • Informujeme, že prozatím do pátku 20. března 2020 omezil úřední hodiny pro veřejnost také Městský úřad, otevřen bude pouze ve středu od 14 do 17 hodin, omezte proto případné vyřizování záležitostí jen na neodkladné záležitosti.
 • Město Boskovice také zřídilo pro občany Informační non-stop linku na telefonním čísle 725 112 573, která začne fungovat od úterý 17. března od 8 hodin. Na této lince občané získají informace o nejdůležitějších kontaktech na zdravotnická zařízení pro případ potřeby. Upozorňujeme, že Nemocnice Boskovice neprovádí vyšetření na COVID-19 (koronavirus), ani odběr na toto vyšetření. Proto žádá občany, aby nechodili do nemocnice s požadavky na odběry a zamezili tak možným komplikacím provozu nemocnice.
 • Byla zřízena také nová celostátní informační linka 1212, která slouží jako základní informační linka a rozcestník pro občany v souvislosti s koronavirem. Linku 155 využívejte výhradně v případě ohrožení života!

Dále klientům pečovatelské služby doporučujeme dodržovat tato preventivní doporučení:

 • vyhýbat se kontaktu s lidmi s příznaky respiračních onemocnění,
 • dodržovat základní hygienická pravidla a zvýšit hygienu rukou
 • nezdržovat se zbytečně v místech s vyšší koncentrací osob (obchody, čekárny atd.)
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli z preventivních důvodů omezit pohyb venku a dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), používat roušky, aby nákazu dále nešířili

Žádáme všechny osoby, které pociťují příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění nebo se vrátily z onemocněním zasažených oblastí z ciziny, aby návštěvu odložily a nevystavovaly tak naše obyvatele a pracovníky riziku šíření onemocnění. Děkujeme.

KONTAKTY:

Mgr. Kutilová Pavlína, vedoucí pečovatelské služby – 606 714 995, 516 455 420

Mgr. Chemčuková Radka, sociální pracovnice – 516 455 420

Paděrová Jana, DiS., sociální pracovnice – 511 183 111