Aktuální opatření k návštěvám klientů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

Doba návštěv:                      od 9.00  do 11.00 a  od 14.00  do 17.00

Čas trvání návštěvy:            do 30 minut

Při příchodu návštěva vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti, zároveň svým podpisem také stvrdí informovanost o těchto opatřeních.

Návštěva je povinna již při vstupu do zařízení mít nasazenou roušku a dezinfikovat si ruce při příchodu do budovy a odchodu z budovy.

Osobě navštěvující klienta je změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu 37 °C a více nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nebude návštěva povolena.

Klientovi lze povolit návštěvu nanejvýš 2 osob ve stejném čase.

Pokud je to možné, návštěvy by měly probíhat ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, terasa atd.).

V případě, že na vícelůžkovém pokoji již probíhá návštěva jiných osob, domluvte se prosím s personálem na možnosti využití jiných prostor pro uskutečnění vaší návštěvy, popřípadě vyčkejte na uvolnění pokoje (můžete využít veškerých společných prostor – zahrada, pergola, terasa, kulturní místnosti atd., a to za dodržování preventivních opatření).

Vícelůžkové pokoje jsou zajištěny paravánem či jinou zástěnou, tak aby byla návštěva oddělena od lůžek ostatních klientů.

Návštěva dodržuje odstup minimálně 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.

U klientů umístěných v izolačním nebo karanténním pokoji a u klientů v terminálním stádiu života budou podmínky návštěv řešeny individuálně.

Po každé návštěvě je místnost vyvětrána a je provedena dezinfekce ploch.

Návštěva přicházející do zařízení je seznámena s preventivními opatřeními, která zabraňují šíření infekčního onemocnění.

Podmínky návštěv se mohou měnit dle vývoje epidemiologické situace a nařízení nadřízených orgánů (sledujte www.msssboskovice.cz).

Vydáno: v Boskovicích 30. 6. 2020

Bc. Marie Sáňková

ředitelka MSSS Boskovice, p.o.